Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de legare, evidenta, inventariere, selectionare, folosire si arhivare documente


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
861.460 RON

Castigatorul Licitatiei: DOCUMENT IMAGING SYSTEMS S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142826/18.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 140938
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E-ON GAZ DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: Str Trandafirilor nr. 21, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540049, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Chiriac, Tel. +40 1232405609, In atentia: Mihaela Chiriac, Email: [email protected], Fax: +40 1232405609, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de legare, evidenta, inventariere, selectionare, folosire si arhivare documente
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Raza de activitate a grupului EON din Romania
Codul NUTS: RO125 - Mures
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de legare, evidenta, inventariere, selectionare, folosire si arhivare documente
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79995100-6 - Servicii de arhivare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
861, 460RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S067-112185din05.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600005310, 4600005314, 4600005315 Denumirea: ?Servicii de legare, evidenta, inventariere, selectionare, folosire si arhivare documente?
V.1) Data atribuirii contractului 14.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
DOCUMENT IMAGING SYSTEMS S.R.L.
Adresa postala: Str.Campului, Nr.37, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 031565, Romania, Tel. 0728 881 749, Email: [email protected], Fax: 031 402 6627
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2960000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 861490.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care ofertele clasate pe primul loc au oferte financiare egale, atunci autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.Procedura de achizitie se deruleaza de catre EON GAZ DISTRIBUTIE SA in calitate de lider al asociatiei formata din EON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA, EON GAZ DISTRIBUTIE SA, EON ENERGIE ROMANIA SA. Cantitatile estimate sunt date pentru departajarea ofertelor.Se va incheia cate un contract pentru fiecare companie pentru valoarea bugetata pentru fiecare dintre acestea, valoarea totala a contractelor fiind 3.080.000 lei impartita astfel: 360.000 lei pentru EON GAZ DISTRIBUTIE SA, 1.000.000 lei pentru EON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA; 1.600.000 lei pentru EON Energie ROMANIA SA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC EON GAZ DISTRIBUTIE SA, Dep. Juridic
Adresa postala: SC EON GAZ DISTRIBUTIE SA, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Email: [email protected], Fax: +40 1232405998
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2013 10:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer