Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de legatorie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
27 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. INCOSIN EXPERT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 3633/21.05.2007
Informatii anunt de participare asociat 2107
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
JUDETUL IASI
Adresa postala: Strapungere Silvestru nr. 28, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700005, Romania, Punct(e) de contact: Costel Ciornei, Tel.0723010691, Email: [email protected], Adresa internet (URL): www.icc.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de legatorie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de administrare, intretinere si curatenie a imobilelor
Locul principal de prestare: Municipiul Iasi, b-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69, sediul Consiliului Judetean Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de legare a documentelor
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
78312000-7 - Servicii de legare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 27 RON si 38.33RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3573 Denumirea: contract de servicii legatorie 2007
V.1) Data atribuirii contractului 5/7/2007
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. INCOSIN EXPERT S.R.L.
Adresa postala: Aleea Nicolina nr. 13, bl.904, sc.C, ap.4, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700221, Romania, Tel.0743104865, Fax: 0743104865
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20000.00 Moneda: RON Fara TVA
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 27.00/38.33 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.05.2007 13:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer