Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de legatorie si arhivare proiecte PNDR


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.110.000 RON

Castigatorul Licitatiei: STEFADINA COMSERV
Anunt de atribuire numarul 112686/03.06.2011
Informatii anunt de participare asociat 108348
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit
Adresa postala:  Strada Stirbei Voda 43, Sector 1, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010103, Romania, Punct(e) de contact:  Cristian Slincu, Tel. 021-310 16 29, Email:  [email protected], Fax:  021-310 16 29, Adresa internet (URL):  www.apdrp.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de legatorie si arhivare proiecte PNDR
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
26 - Servicii de recreere, culturale si sportive
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de legatorie si arhivare documente de la sediul central din Bucuresti si de la sediile centrelor regionale din Iasi, Constanta, Targoviste, Craiova, Timisoara, Satu Mare, Alba Iulia si Bucuresti
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79995100-6 - Servicii de arhivare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 110, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
F/511.1/2/S/10/00/23/S0
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2010/S241-368447din11.12.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: C/511/1/2/S/10/00/23/S0 Denumirea: Servicii de legatorie si arhivare proiecte PNDR
V.1) Data atribuirii contractului 3/25/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STEFADINA COMSERV
Adresa postala:  str. Laicerului nr. 27, camera 2, sector 2, Localitatea:  Bucure?ti, Cod postal:  022958, Romania, Tel. 0212522880, Email:  [email protected], Fax:  0212522880
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1651240.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1110000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National pentru Dezvoltare Rurala 2007-2013Masura de asistenta tehnica
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti Sectia a VIII-a de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Splaiul Independentei, Nr.5, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021/319.51.83; 021/319.51.81, Email:  [email protected], Fax:  021/319.51.76
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit - Directia Asistenta Tehnica si Leader? Serviciul Asistenta Tehnica
Adresa postala:  Str. Gradina cu Cai, Nr. 3A, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050111, Romania, Tel. 021 3101629, Email:  [email protected], Fax:  021 3101629, Adresa internet (URL):  www.apdrp.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.05.2011 11:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer