Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de management in domeniul comunicarii si relatiilor publice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
799.992 RON

Castigatorul Licitatiei: SC RST MEDIA SRL
Anunt de atribuire numarul 146821/14.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143525
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Adresa postala: str. Splaiul Independentei nr. 15, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050092, Romania, Punct(e) de contact: Bordeanu Elena, Tel. +40 0216596485, Email: [email protected], Fax: +40 216596414, Adresa internet (URL): www.asfromania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
autoritate administrativ autonoma
Activitate (activitati)
Altele: reglementarea si supravegherea pietei de capital, a asigurarilor si pensiilor
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de management in domeniul comunicarii si relatiilor publice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia serviciilor de management in domeniul comunicarii si relatiilor publice constau in: servicii de purtator de cuvant, servicii privind coordonarea implementarii stategiei de comunicare externa a autoritatii contractante, servicii de gestionare a relatiilor cu mass-media in situatii de criza.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79400000-8 - Consultanta in afaceri si in management si servicii conexe (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
799, 992RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S189-326476din28.09.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4229 Denumirea: servicii de management in domeniul comunicarii si relatiilor publice
V.1) Data atribuirii contractului 13.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC RST MEDIA SRL
Adresa postala: B-dul Carol I nr. 23, ap.25, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030162, Romania, Tel. +40 723551514, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 890000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 799992.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Modalitatea de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu punctaj egal: daca doua sau mai multe oferte se vor clasa pe primul loc cu punctaj egal, departajarea se va face in functie de pretul ofertei. Va fi declarat castigator ofertantul cu pretul cel mai mic. Daca si pretul va fi egal, departajarea se va face in functie de factorul de evaluare 3, respectiv modalitatile de identificare, descriere si argumentare a riscurilor care pot afecta executia contractului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Autoritatea de Supraveghere Financiara
Adresa postala: str. Splaiul Independenteinr. 15, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 011954, Romania, Tel. +40 216596485, Email: [email protected], Fax: +40 216596414, Adresa internet (URL): www.asfromania.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.01.2014 17:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer