Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de manevra feroviara carbune energetic, pe liniile ferate industriale ale S.C. CET GOVORA S.A.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
11.960.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SERVTRANS INVEST S.A.
Anunt de atribuire numarul 147995/24.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143830
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CET GOVORA S.A
Adresa postala: Strada Industriilor, Nr.1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Punct(e) de contact: LIVIA MIHAELA COCLET, Tel. +40 250733601/ +40 250733602-365, Email: [email protected], Fax: +40 0250732890, Adresa internet (URL): http: //www.cetgovora.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de manevra feroviara carbune energetic, pe liniile ferate industriale ale S.C. CET GOVORA S.A.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
18 - Servicii de transport feroviar
Locul principal de prestare: pe caile ferate industriale ale S.C. CET GOVORA S.A. este intre Antestatia CET Govora si estacadele de carbune din incinta CET Govora si retur
Codul NUTS: RO415 - Valcea
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Manevra feroviara pe liniile ferate industriale ale anteatatiei CFU din cadrul CET GOVORA a vagoanelor cu carbune , conform cerintelor din caietul de sarcini si anexa
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63711000-6 - Servicii anexe pentru transportul feroviar (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
11, 960, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S227-395716din22.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14001 Denumirea: Servicii de manevra feroviara carbune energetic, pe liniile ferate industriale ale S.C. CET GOVORA S
V.1) Data atribuirii contractului 23.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SERVTRANS INVEST S.A.
Adresa postala: Sos. Fabrica de Glucoza nr.11 A camera B01, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020331, Romania, Tel. +40 724247513, Email: [email protected], Fax: +40 212223346, Adresa internet (URL): transporturi feroviare
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13464000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11960000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Indeplinirea cerintelor de calificare in functie de modul de prezentare a ofertelor: Oferta individuala/Oferta comuna ? cu sau fara sustinere / cu sau fara subcontractare vor avea in vedere Anexa 2 din Ordinul 509/2011 emis de ANRMAP disponibil pe site www.anrmap.ro ? Sectiunea LegislatieIMM-urile beneficiaza de reduceri cu 50% pentru toate cerintele prevazute la art. 16 alin.(2) din Legea nr.346/2004 cu completarile si modificarile ulterioare, respectiv pentru criteriile legate de cifra de afaceri, garantia pentru participare si garantia de buna executie cu conditia prezentarii ?Declaratiei privind incadrarea intreprinderii in categoria IMM? ( Anexa nr. 1 la Legea nr. 346/ 2004);Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP este necesar instalarea unui program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic (acest program fiind disponibil gratuit pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica)In situatia in care doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu preturi egale, pentru departajarea ofertelor autoritatea contractanta va solicita clarificari, prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noipreturi.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Strada Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Valcea
Adresa postala: Scuarul Revolutiei nr. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240175, Romania, Tel. +40 0250-739120, Fax: +40 250-732207
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic - autoritatea contractanta
Adresa postala: Strada Industriilor nr. 1, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240050, Romania, Tel. +40 0250-733601, Fax: +40 0250-732890
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 15:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer