Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE MANEVRA FEROVIARA PE LINIILE CAILOR FERATE INDUSTRIALE PROPRIETATE SNH-SA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.357.808 RON

Castigatorul Licitatiei: GRUP FEROVIAR ROMAN S.A.
Anunt de atribuire numarul 142836/15.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137434
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala: Str.Timisoara, nr.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332015, Romania, Punct(e) de contact: DIRECTIA COMERCIALA, Tel. +40 254541460, In atentia: d-nei VERA SCHULER, Email: [email protected], Fax: +40 254506157, Adresa internet (URL): www.snh.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE MANEVRA FEROVIARA PE LINIILE CAILOR FERATE INDUSTRIALE PROPRIETATE SNH-SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
18 - Servicii de transport feroviar
Locul principal de prestare: LINIILE CAILOR FERATE INDUSTRIALE PROPRIETATE SNH-SA
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
EFECTUAREA SERVICIILOR DE MANEVRA FEROVIARA PE LINIILE CAILOR FERATE INDUSTRIALE PROPRIETATEA SNH
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
60200000-0 - Servicii de transport feroviar (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 357, 808RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S067-112165din05.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 174APM Denumirea: SERVICII DE MANEVRA FEROVIARA PE LINIILE CAILOR FERATE UZINALE PROPRITATE SNH-SA
V.1) Data atribuirii contractului 04.06.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRUP FEROVIAR ROMAN S.A.
Adresa postala: Calea Victoriei nr.114, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010092, Romania, Tel. +40 0213183090, Email: [email protected], Fax: +40 0213183091
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7790991.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6357808.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VALOAREA TOTALA CONTINE SI VALOAREA POSIBILEI SUPLIMENTARI.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL HUNEDOARA
Adresa postala: Str. 1 DECEMBRIE 1918, nr. 35, Localitatea: DEVA, Cod postal: 4330005, Romania, Tel. +40 0254211570, Fax: +40 0254216333
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL LEGISLATIE CONTENCIOS JURIDIC al SNH-SA
Adresa postala: STR. TIMISOARA, NR. 2, Localitatea: PETROSANI, Cod postal: 332015, Romania, Tel. +40 0254506100, Fax: +40 0254541460
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.06.2013 08:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer