Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de medicina muncii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.138.488 RON

Castigatorul Licitatiei: LOTUS MEDICA 2002 S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 70391/28.02.2009
Informatii anunt de participare asociat 56134
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Urgenta Bagdasar-Arseni
Adresa postala: Sos. Berceni nr.10-12, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041914, Romania, Punct(e) de contact: Cristina Tutu, Tel.334.30.54, Email: [email protected], Fax: 334.73.87, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de medicina muncii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
25 - Servicii de sanatate si asistenta sociala
Locul principal de prestare: SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGADSAR-ARSENI SOS BECRENI NR 10-12 SECTOR 4 BUCURESTI
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de medicina muncii conform caiet de sarcini atasat
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
85147000-1 - Servicii de medicina muncii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 138, 487.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S253-339416din31.12.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3919 Denumirea: Servicii de medicina muncii
V.1) Data atribuirii contractului 2/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOTUS MEDICA 2002 S.R.L.
Adresa postala: Sos. Oltenitei, nr. 105, etaj 2, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041303, Romania, Tel.0788.506.465; 332.31.41, Email: [email protected], Fax: 332.63.77
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2138487.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2138487.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR STRAVAPOLEOS NR. 6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL BUCURESTI
Adresa postala: SOS OLTENITEI NR107-111, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 041915, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SPITALUL CLINIC DE URGENTA BAGDASAR-ARSENI
Adresa postala: SOS BERCENI NR.10-12 SECTOR 4, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 041915, Romania, Tel.0213347350, Fax: 0213347350
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
26.02.2009 11:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer