Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de mentenanta a echipamentului de protectie balistica


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.465.180 RON

Castigatorul Licitatiei: STIMPEX S.A.
Anunt de atribuire numarul 109641/30.06.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
UNITATEA MILITARA 02494
Adresa postala:  Str. Gheorghe Cantacuzino, nr.257, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100466, Romania, Punct(e) de contact:  DAN NITA, Tel. 0244582942, Email:  [email protected], Fax:  0244582944
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de mentenanta a echipamentului de protectie balistica
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediul prestatorului
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de mentenanta a echipamentului de protectie balistica
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50610000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 465, 179.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A 3591 Denumirea: Servicii de mentenanta a echipamentului de protectie balistica
V.1) Data atribuirii contractului 5/27/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
STIMPEX S.A.
Adresa postala:  Str. Nicolae Teclu nr. 46-48, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  032368, Romania, Tel. 021-345.66.48, Email:  [email protected], Fax:  021-345.15.41
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2465179.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2465179.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
SECTIA COMERCIALA A TRIBUNALULUI PRAHOVA
Adresa postala:  STR. GHEORGHE LAZAR, Localitatea:  PLOIESTI, Cod postal:  107071, Romania, Tel. 0244544781, Fax:  0244542408
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENTUL JURIDIC AL UM.02494 PLOIESTI
Adresa postala:  STR. GHE. GRIGORE CANTACUZINO NR.257, Localitatea:  PLOIESTI, Cod postal:  100507, Romania, Tel. 0244582942, Email:  [email protected], Fax:  0244582944, Adresa internet (URL):  [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2011 10:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer