Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de mentenanta a sistemelor de semnalizare urbana din mun. constanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
360.850 RON

Castigatorul Licitatiei: Marca Telecom S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 97081/17.06.2010
Informatii anunt de participare asociat 85764
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONFORT URBAN S.R.L.
Adresa postala:  Piata ovidiu nr.9, Localitatea:  Constanta, Cod postal:  900745, Romania, Punct(e) de contact:  Lucia Andrei, Tel. 0241/614973, Email:  [email protected], Fax:  0241/672299, Adresa internet (URL):  www.conforturban-ct.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de mentenanta a sistemelor de semnalizare urbana din mun. constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: municipiul constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de mentenanta a sistemelor de semnalizare urbana din mun. constanta
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50232200-2 - Servicii de intretinere a semafoarelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
360, 850RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
financiar
60%
Descriere:
2.
tehnic
40%
Descriere: 20pc.interv., 10pc.disp.si 10pc.prg.monit
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1992 Denumirea: serv.de mentenanta a sistemelor de semnalizare urbana din mun.constanta
V.1) Data atribuirii contractului 5/5/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Marca Telecom S.R.L.
Adresa postala:  Str. Uioara nr. 13, bl. A11, sc. A, parter, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  041013, Romania, Tel. +40212316836, Email:  [email protected], Fax:  +40212316836, Adresa internet (URL):  www.marcatel.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 505000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 360850.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
tribunalul constanta-sectia comerciala si contencios administrativ
Adresa postala:  Strada Traian, nr. 31, Localitatea:  constanta, Cod postal:  900743, Romania, Tel. 0241-551345, Email:  [email protected], Fax:  0241-551342
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
s.c. confort urban s.r.l.
Adresa postala:  piata ovidiu nr. 9, Localitatea:  constanta, Cod postal:  900745, Romania, Tel. 0241/614973, Email:  [email protected], Fax:  0241/672299
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.06.2010 10:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer