Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de mentenanta imobil


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.902.288 RON

Castigatorul Licitatiei: UTI FACILITY MANAGEMENT S.A.
Anunt de atribuire numarul 95285/24.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 87955
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Finantelor Publice
Adresa postala:  str. Apolodor nr. 17 sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050741, Romania, Punct(e) de contact:  Dumitru Mocanu, Tel. 319.97.59 int 2491/2344, Email:  [email protected], Fax:  319.98.62, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de mentenanta imobil
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
14 - Servicii de administrare, intretinere si curatenie a imobilelor
Locul principal de prestare: MFP B-dul. Mircea Voda nr. 44, bl.17, sec. 3, tronsoanele II si III
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii complete de intretinere tehnica si curatenie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
98341130-5 - Servicii de administrare de imobile (Rev.2)
70330000-3-Servicii de gestionare a bunurilor imobiliare pentru terti (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 902, 288RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
FINANCIAR
50%
Descriere: Val. lunara a operatiunilor de mentenanta imobil
2.
FINANCIAR
10%
Descriere: Tariful mediu de manopera / om / ora de lucru
3.
TEHNIC
20%
Descriere: Per. medie de gar. a unei rep. curente sau accid.
4.
TEHNIC
20%
Descriere: Timpul mediu ofertat pt interventiile accidentale
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S45-066754din05.03.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 533.954 Denumirea: acord-cadru de servicii de mentenanta imobil
V.1) Data atribuirii contractului 5/28/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
UTI FACILITY MANAGEMENT S.A.
Adresa postala:  Str. Cernauti, Nr.27B, Et.1, Camera 13, Sect.2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  031744, Romania, Tel. 0746/202146, Email:  [email protected], [email protected];[email protected];[email protected];[email protected], Fax:  021/20114922
ELCON SYSTEMS S.R.L.
Adresa postala:  STR. URANUS, Nr. 12, SC. B, AP.14, Localitatea:  Brasov, Cod postal:  30669, Romania, Tel. 0728288590;0268/323845, Email:  [email protected], Fax:  +40213025368;0268333027
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4813104.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4902288.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti -Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  Str. Splaiul Independentei, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040011, Romania, Tel. 021.319.80.90, Email:  [email protected], Fax:  021.319.16.74
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti, sectia IX, contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Str. Ilfov nr. 6, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  70000, Romania, Tel. 021.310.37.81, Email:  [email protected], Fax:  021.310.37.81, Adresa internet (URL):  www.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
MFP Directia Generala Juridica
Adresa postala:  Str. Apolodor nr. 17, sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050741, Romania, Tel. 319.97.59 int. 2231, Email:  [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.07.2010 16:18
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer