Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de mentenanta la echipamente de securitate


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
31.549 RON

Castigatorul Licitatiei: REGIA AUTONOMA RASIROM
Anunt de atribuire numarul 74600/29.05.2009
Informatii anunt de participare asociat 62189
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
U.M.0149F
Adresa postala: Calea 13 Septembrie nr.1-3 sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050711, Romania, Punct(e) de contact: NICOLAE TUDOR, Tel.0214081046, In atentia: MACIUCA LUCHIAN, Email: [email protected], Fax: 0214081105, Adresa internet (URL): www.spp.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de mentenanta la echipamente de securitate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Sediile autoritatii contractante
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de mentenanta pentru: Lot 1:5 instalatii Linescan 215E; Lot 2:5 instalatii Linescan 222S; Lot 3:1 instalatie Linescan 231E; Lot 4:1 instalatie FOXRAYII; Lot 5:2 instalatii ENTRYSCAN.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50610000-4 - Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
31, 548.9RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul oferit pentru operatiunile de mentenanta preventiva
70%
Descriere:
2.
Termenul de garantie revizii periodice
10%
Descriere:
3.
Termenul de garantie acordat pieselor de schimb
10%
Descriere:
4.
Discount pentru piesele de schimb
10%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
N 1550
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: N2380 Denumirea: Service aparate Linescan 215
V.1) Data atribuirii contractului 5/13/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
REGIA AUTONOMA RASIROM
Adresa postala: Str. Pinul Alb nr. 3, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020219, Romania, Tel.2306477, 0740853431, Email: [email protected], Fax: 2310206, Adresa internet (URL): www.rasirom.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 15000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14319.25 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: N2300 Denumirea: Service aparateLinescan 222, 231
V.1) Data atribuirii contractului 5/7/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AVSEC SECURITY SERVICES S.R.L.
Adresa postala: Str. Emil Racovita, Nr.31-33, Vila P.I. 12B, Localitatea: Voluntari, Cod postal: 077190, Romania, Tel.0723264322;031/1064662, Email: [email protected];[email protected], Fax: 031/1064662, Adresa internet (URL): www.avsec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17229.65 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleus nr. 6 Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 0213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala: Str. Splaiul Independentei nr 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.0213191674, Email: [email protected], Fax: 0213195176, Adresa internet (URL): www.cabuc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul juridic al Serviciului de Protectie si Paza
Adresa postala: Calea 13 Septembrie nr. 1-3 Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050711, Romania, Tel.0214081018, Email: [email protected], Fax: 0214081186, Adresa internet (URL): www.spp.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.05.2009 10:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer