Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de mentenanta necesare a fi efectuate la cazarma 3040.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
780.912 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMTEST ELECTRONIC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147407/07.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 144134
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Apararii Nationale - Unitatea Militara 02601 Bucuresti
Adresa postala: Soseaua Pandurilor, nr. 94, sector 5, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 50663, Romania, Punct(e) de contact: IONEL GHINET, Tel. +40 0213196031, In atentia: domnului Marian BOGEAG, Email: [email protected], Fax: +40 0213195794, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de mentenanta necesare a fi efectuate la cazarma 3040.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile de mentenanta cuprind aprovizionarea cu piese de schimb necesare inlocuirii pieselor uzate, probe de functionare ale echipamentelor, setari si resetari ale echipamentelor de automatizare cu asigurarea garantiei acestor servicii; aceste activitati fiid executate de catre personalul specializat si autorizat in conditiile legislatiei in vigoare, astfel: 1.Grupuri electrogene de interventie: - Inlocuireconsumabilelor; Verificarea starii si a tensionarii curelelor de transmisie si efectuarea ajustarilor necesare; 2. Sistem efractie + CCTV + control acces Subsistemul de control acces: Verificarea statusului online/offline prin intermediul softului de monitorizare si configurare; Subsistemul de detectie si alarmare la efractie: Verificarea acumulatorilor; Subsistemul de televiziune cu circuit inchis: Verificarea capacitatii bazei de date; 3. Sistem incendiu: Analizarea tuturor inregistrarilor din registrul jurnal si luarea masurilor corective necesare pentru a aduce sistemul in stare corecta de functionare; 4. Centrala frig ( 2 chillere, 2 turnuri de racire si 2 dulapuri de climatizare): Verificarea si curatareafiltrului mecanic la intrarea in vaporizator; 5. Compresor: Verificarea si curatarea supapei de presiune constanta/de sens unic; 6. Centrala control parametrii aer: Verificare detectorului gaz montaj fix (VERSAVF); 7. Centrala tratare aer: Verificarea grupului motor-ventilator; 8.Instalatie de potabilizare apa: Verificarea si curatarea ?Instalatiei de dozare hipoclorit TPZ 603?; 9. Detector portabil control parametrii aer multi-gaz MX6 iBrid: Verificare sistemului portabil de detectie gaz (VERSAVP); 10. Tablouri electrice generale: Verificarea echipamentelor electrice de forta si automatizare din compunerea tablourilor electrice generale. 11. UPS 20 kVA, UPS 40 kVA: Verificarea / testarea capacitatii bateriilor; 12. Electropompa submersibila WILLO: Ungerea componentelor in rotatie cu unsoare conform DIN 51818/NLG clasa 3;Lubrifierea agregatelor cu ulei de transmisie conform DIN 51519/ISO VG 220 tip CLP, ulei de transformator conform DIN 57370/VDE 0370, ulei de parafina.Nu este cazul luarii in considerare a valorii estimate pentru cheltuieli diverse si neprevazute.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50700000-2 - Servicii de reparare si de intretinere a instalatiilor de constructii (Rev.2)
50433000-9-Servicii de calibrare (Rev.2)
50610000-4-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului de securitate (Rev.2)
50730000-1-Servicii de reparare si de intretinere a grupurilor de refrigerare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
780, 912.32RON TVA inclus(24%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
A 2361 din 04.10.2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt despre profilul cumparatorului
Numarul anuntului in JO: 2013/S106-181841din04.06.2013
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S208-360755din25.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2 Denumirea: SERVICII DE MENTENANTA NECESARE A FI EXECUTATE IN CAZARMA 3040
V.1) Data atribuirii contractului 06.02.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMTEST ELECTRONIC S.R.L.
Adresa postala: Str. Iacobeni, Nr.4, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 052035, Romania, Tel. +40 214233607, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 214232224, Adresa internet (URL): www.romtest.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 632424.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 629768.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 48
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Pentru derularea contractului este necesara prezentarea Certificatului de securitate industriala (dupa atribuirea contractului-cadru si completarea anexei de securitate), conform precizarilor H.G.R. 585/2002, capitolul VII, sectiunea a 4-a.2.Cheltuielile privind intocmirea si prezentarea ofertei apartin in exclusivitate ofertantului.3.In baza prevederilor art.10, din H.G. nr. 445/2003, pana la semnarea acordului-cadru, operatorii economici declarati castigatori trebuie sa obtina codul NATO de agent economic (Codul NCAGE - acordat de Biroul National de Codificare sau Codul SCAGE - atribuit de NAMSA - Agentia NATO de Intretinere si Aprovizionare in functie de statul in care operatorul economic este inregistrat). Dupa semnarea contractelor subsecvente, contractantul va ridica de la Biroul National de Codificare al Romaniei formularul Proiectului de identificare pentru completarea datelor de codificare a articolului de inzestrare. Furnizarea datelor de codificare a articolului de inzestrare este obligatorie si gratuita. Biroul National de Codificare al Romaniei este situat in Bulevardul Iuliu Maniu nr. 7-9, sector 6, cod postal 061072, Bucuresti, tel. 021-410.78.80, 021- 410.78.81. int. 236 sau 307, fax 021-411.14.57, e-mail: [email protected] cazul in care doi sau mai multi ofertanti clasati pe primul loc au acelasi pret, autoritatea contractanta va transmite, in SEAP, o solicitare de clarificare referitoare la depunerea unor noi propuneri financiare imbunatatite, iar operatorii economici vor transmite raspunsul lor folosind facilitatile oferite de SEAP.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Sectia Juridica si D.I.U. a U.M. 02574 Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Drumul Taberei nr. 5-7, sector 6, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061418, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.02.2014 13:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer