Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de mentenanta si asistenta software pentru sistemul informatic integrat Hipocrate Financiar


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
33.266 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociere intre Firmele INGENIOS SOLUTIONS SRL si ROMANIAN SOFT COMPANY SRL
Anunt de atribuire numarul 140780/11.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMISOARA
Adresa postala: Str. Gheorghe Adam, Nr. 13 A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300310, Romania, Punct(e) de contact: Sediul Autoritatii Contractante, Tel. +40 256207359, In atentia: Ing. Ovidiu Buzgau, Email: [email protected], Fax: +40 256207362, Adresa internet (URL): www.cardiologie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate Spitaliceasca
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de mentenanta si asistenta software pentru sistemul informatic integrat Hipocrate Financiar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara, Str. Gheorghe Adam, Nr. 13 A
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de mentenanta si asistenta software pentru sistemul informatic integrat Hipocrate Financiar
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72267000-4 - Servicii de intretinere si reparatii de software (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
33, 266RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 14 Denumirea: Servicii de mentenanta si asistenta software pentru sistemul informatic integrat Hipocrate Financiar
V.1) Data atribuirii contractului 02.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociere intre Firmele INGENIOS SOLUTIONS SRL si ROMANIAN SOFT COMPANY SRL
Adresa postala: (INGENIOS SOLUTIONS SRL) Str. Pechea nr 32-36, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031428, Romania, Tel. +40 722317814, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 318166537
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33266.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timis, Sectia de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Piata Tepes Voda, Nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel. +40 256498054/+40 256494650, Email: [email protected], Fax: +40 256200040
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la art. 256^2 din OUG 34/2006
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Institutul de Boli Cardiovasculare Timisoara
Adresa postala: Str. Gheorghe Adam, Nr. 13 A, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300310, Romania, Tel. +40 256207355-104, Email: [email protected], Fax: +40 256207263
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2013 11:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer