Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de mentenanta sistem informatic de evidenta si gestiune financiar contabila TDLSoft


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
48.178 RON

Castigatorul Licitatiei: SC TDL SOFT SOLUTIONS SRL
Anunt de atribuire numarul 136755/29.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local
Adresa postala: Constanta strada Sulmona nr. 22, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900746, Romania, Punct(e) de contact: petre eveline, Tel. +40 241488550, Email: [email protected], Fax: +40 241488559, Adresa internet (URL): www.spit-ct.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: incasare impozite si taxe
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de mentenanta sistem informatic de evidenta si gestiune financiar contabila TDLSoft
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Constanta, strada Sulmona nr. 22
Codul NUTS: RO - ROMANIA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de mentenanta la sistemul informatic de evidenta si gestiune financiar contabila ?TDL SOFT? pentru urmatoarele module de contabilitate: - contabilitate generala pentru unitati bugetare si executie bugetara;
- evidenta si gestiunea stocurilor de materiale;
- evidenta si gestiunea obiectelor de inventar;
- evidenta si gestiunea mijloacelor fixe.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72261000-2 - Servicii de asistenta pentru software (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
48, 177.72RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive legate de protejarea unor drepturi de exclusivitate
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: S 28610 Denumirea: prestari servicii de mentenanta
V.1) Data atribuirii contractului 01.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC TDL SOFT SOLUTIONS SRL
Adresa postala: Constanta, b-dul Mamaia nr. 270, bl. L5, ap. 11, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900552, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 54000.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 0.00
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48177.72 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 0.00
Numarul de luni: 9
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.05.2013 12:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer