Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE MENTENANTA SOFTWARE SI SUPORT TEHNIC aferente componentelor software din cadrul proiectului Servicii eficiente de e-administratie si managementul teritoriului pentru Primaria Alba Iulia


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.180.035 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea formata din S.C. Industrial Software S.R.L. si S.C. Intergraph Computer Services S.R.L
Anunt de atribuire numarul 143567/15.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ALBA IULIA
Adresa postala: Alba Iulia, strada Calea Motilor, nr.5A, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510134, Romania, Punct(e) de contact: COSMIN BUZGURE, Tel. +40 0258811993, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0258811993, Adresa internet (URL): www.apulum.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE MENTENANTA SOFTWARE SI SUPORT TEHNIC aferente componentelor software din cadrul proiectului Servicii eficiente de e-administratie si managementul teritoriului pentruPrimaria Alba Iulia
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
7 - Servicii informatice si servicii conexe
Locul principal de prestare: Municipiul Alba Iulia
Codul NUTS: RO121 - Alba
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE MENTENANTA SOFTWARE SI SUPORT TEHNIC aferente componentelor software din cadrul proiectului Servicii eficiente de e-administratie si managementul teritoriului pentruPrimaria Alba Iulia
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
72611000-6 - Servicii de asistenta tehnica informatica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 180, 034.77RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 102199 Denumirea: Servicii de mentenanta proiect Servicii eficiente de e-administratie si managementul teritoriulu
V.1) Data atribuirii contractului 23.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociereaformata dinS.C. Industrial Software S.R.L. si S.C. Intergraph Computer Services S.R.L
Adresa postala: Sibiu, Bulevardul Mihai Viteazu, nr.2, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550350, Romania, Tel. +40269 220 426, Email: [email protected], Fax: /+40 269210559, Adresa internet (URL): www.indsoft.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1182430.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1180034.77 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.01.2014 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer