Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de mentenanta, verificari tehnice periodice si revizii tehnice anuale, necesare pentru statii de uscare gaze naturale cu trietilenglicol


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
12.690.956 RON

Castigatorul Licitatiei: INSPET S.A.
Anunt de atribuire numarul 138971/16.01.2013
Informatii anunt de participare asociat 132770
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. salcamilor nr. 23, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540202, Romania, Punct(e) de contact: Simona Catana, Tel. +40 0265402176, Email: [email protected], Fax: +40 0265306340, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de mentenanta, verificari tehnice periodice si revizii tehnice anuale, necesare pentru statii de uscare gaze naturale cu trietilenglicol
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: SNGN ROMGAZ SA SUC. TG. MURES
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de mentenanta, verificari tehnice periodice si revizii tehnice anuale, necesare pentru statii de uscare gaze naturale cu trietilenglicol
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531200-8 - Servicii de intretinere a aparatelor cu gaz (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
12, 690, 956RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S181-297656din20.09.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 822 Denumirea: Servicii de mentenanta, VTP si RTA necesare pentru statii uscare gaze naturale cu trietilenglicol Lo
V.1) Data atribuirii contractului 09.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INSPET S.A.
Adresa postala: Str. Democratiei, nr. 15, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100558, Romania, Tel. 0722673733, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0244512167, Adresa internet (URL): WWW.INSPETSA.RO
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5148038.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5148038.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 33164 Denumirea: Servicii de mentenanta, VTP si RTA necesare statii uscare gaze cu trietileng. Lot A
V.1) Data atribuirii contractului 21.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CIS GAZ S.A.
Adresa postala: str. Voinicenilor, nr. 686, Localitatea: Santana de Mures, Cod postal: 547565, Romania, Tel. 0265-313.018, Email: [email protected], Fax: 0265-313.018
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4429084.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4429084.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 1041 Denumirea: Servicii de mentenanta, RTP si VTA necesare statii uscare gaze cu trietil Lot B
V.1) Data atribuirii contractului 10.01.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ARMAX GAZ SA
Adresa postala: Str. Aurel Vlaicu 35A, Localitatea: Medias, Cod postal: 551041, Romania, Tel. 0269845864, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0269845956, Adresa internet (URL): www.armaxgaz.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3113834.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3113834.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor fara TVA, a fiecarei oferte admisibile in parte si prin intocmirea in ordine descrescatoare a preturilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare, dupa derularea etapei finale a licitatiei electronice. In situatia in care doi sau mai multi ofertanti au acelasi pret, pentru ofertele situate pe primul loc, comisia de evaluare va solicita noi propuneri financiare in plic inchis, contractul fiind atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. In solicitare se va indica locul, data si ora la care se vor deschide noile propuneri financiare precum si persoanele autorizate sa asiste la deschidereLa deschiderea ofertelor se va prezenta formularul de contract insusit si semnat de reprezentantii legali ai ofertantului, cu amendamentele (daca exista).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN ROMGAZ SA suc. Tg. Mures
Adresa postala: Str. Salcamilor nr. 23, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540202, Romania, Tel. +40 0265402176, Fax: +40 0265306340
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.01.2013 11:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer