Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE MONITORIZARE A LUCRARILOR PENTRU ?Magistrala 5. Drumul Taberei ? Pantelimon. Sectiunea Raul Doamnei ? PS Opera (inclusiv Statia, Depoul si Galeria de legatura Valea Ialomitei)?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
27.947.660 RON

Castigatorul Licitatiei: SolData SAS
Anunt de atribuire numarul 120444/13.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119198
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
METROREX S.A.
Adresa postala: B-DUL DINICU GOLESCU NR. 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Catalin Ilie, Tel. 021.319.36.01 / 5464, In atentia: Ing. Stefan Rotaru - Director Tehnic si Investitii, Email: [email protected], Fax: 021.312.51.49, Adresa internet (URL): www.metrorex.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare, de tramvai sau de autobuz
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE MONITORIZARE A LUCRARILOR PENTRU ?Magistrala 5. Drumul Taberei ? Pantelimon. Sectiunea Raul Doamnei ? PS Opera (inclusiv Statia, Depoul si Galeria de legatura Valea Ialomitei)?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Municipiul Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
SERVICII DE MONITORIZARE A LUCRARILOR PENTRU Magistrala 5. Drumul Taberei ? Pantelimon. Sectiunea Raul Doamnei ? PS Opera (inclusiv Statia, Depoul si Galeria de legatura Valea Ialomitei)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71700000-5 - Servicii de monitorizare si de control (Rev.2)
71313400-9-Evaluare a impactului asupra mediului pentru constructii (Rev.2)
71351500-8-Servicii de cercetare a solului (Rev.2)
71351810-4-Servicii de topografie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
27, 947, 660RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
60%
Descriere:
2.
Punctajul tehnic
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S85-139683din03.05.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 76 Denumirea: MONITORIZAREA LUCRARILOR PENTRU Magistrala 5. Sectiunea Raul Doamnei ? PS Opera
V.1) Data atribuirii contractului 11/4/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SolData SAS
Adresa postala: PARC DE L'ILE, 21, RUE DU PORT, NANTERRE, Localitatea: NA, Cod postal: 92022, France, Tel. +33141448500, Email: [email protected], Fax: +33141448511, Adresa internet (URL): www.soldatagroup.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28766000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27947660.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia a VI-a Comerciala din cadrul Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 37, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. 021.408.36.00, Email: [email protected], Fax: 021.313.28.15, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. METROREX S.A., Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. 021.319.36.01/5389, Fax: 021.312.51.49, Adresa internet (URL): www.metrorex.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.12.2011 11:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer