Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de organizare cursuri de instruire si conferinte - ?PROGRAM SPECIALIZAT DE INSTRUIRE PENTRU PERSONALUL DIN ADMINISTRATIA PUBLICA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
365.040 RON

Castigatorul Licitatiei: INTERACTIV RO CONSULT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 121267/28.07.2011
Informatii anunt de participare asociat 112358
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Asociatia Zona Metropolitana Iasi
Adresa postala:  B-dul Poitiers, Nr. 10 (incinta Tehnopolis), Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700671, Romania, Punct(e) de contact:  Gheorghe Ionita, Tel. 0232/266553, Email:  [email protected], Fax:  0232/266553, Adresa internet (URL):  www.zmi.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Asociatie de dezvoltare intercomunitara de utilitate publica
Activitate (activitati)
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de organizare cursuri de instruire si conferinte - ?PROGRAM SPECIALIZAT DE INSTRUIRE PENTRU PERSONALUL DIN ADMINISTRATIA PUBLICA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
24 - Servicii de invatamant si de formare profesionala
Locul principal de prestare: B-dul Poitiers Nr.10, Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PROGRAM SPECIALIZAT DE INSTRUIRE PENTRU PERSONALUL DIN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
80530000-8 - Servicii de formare profesionala (Rev.2)
79951000-5-Servicii de organizare de seminarii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
365, 040RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
40%
Descriere:
2.
Metodologia, previziunea riscurilor si activitatile specifice ale serviciilor
26%
Descriere:
3.
Management, organizare, logistica si planificare
20%
Descriere:
4.
Elemente suplimentare (inovative) fata de caietul de sarcini
14%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
15893/2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 193 Denumirea: PROGRAM SPECIALIZAT DE INSTRUIRE PENTRU PERSONALUL DIN ADMINISTRATIA PUBLICA
V.1) Data atribuirii contractului 7/18/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERACTIV RO CONSULT S.R.L.
Adresa postala:  str. STEFAN CEL MARE, bl. 8, sc. B, ap. 1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600356, Romania, Tel. 0724372296; 0234/571504, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0234/571504, Adresa internet (URL):  www.interactivroconsult.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 370000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 365040.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fondul Social european prin Programul Operational Dezvoltarea Capacitatii Administrative, Axa prioritara 1 ?Imbunatatirea de structura si proces ale managementului ciclului de politici publice?, Domeniul Major de interventie 1.3 ?Imbunatatirea eficacitatii organizationale?, Operatiunea -Module de pregatire.., Contractul de finantare nr.256/08.03.2011, cod smis 15893
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi-Sectia Comerciala
Adresa postala:  str. Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0230-260600, Email:  [email protected], Fax:  0232-260411, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Juridic al IJPF Iasi
Adresa postala:  str. G. Cosbuc, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  007469, Romania, Tel. 0232272220, Email:  [email protected], Fax:  0232271719, Adresa internet (URL):  ww.zmi.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.07.2011 12:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer