Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de organizare evenimente, servicii de compozitie, servicii de tipografie, produse informatice si de promovare si servicii de publicitate


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.798.859 RON

Castigatorul Licitatiei: MEDIA ONE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 96197/07.09.2010
Informatii anunt de participare asociat 90660
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL MUNCII , FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE
Adresa postala:  Dem I.Dobrescu nr.2, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010026, Romania, Punct(e) de contact:  DANIELA DOCSANESCU, Tel. 021-3146937, Email:  [email protected], Fax:  021- 312 86 96; 021- 314 69 37, Adresa internet (URL):  www.mmuncii.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de organizare evenimente, servicii de compozitie, servicii de tipografie, produse informatice si de promovare si servicii de publicitate
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Romania
Codul NUTS: RO32 - Bucuresti - Ilfov
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de servicii de organizare evenimente, servicii de compozi?ie, servicii de tipografie, produse informatice ?i de promovare ?i servicii de publicitate.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79952000-2 - Servicii pentru evenimente (Rev.2)
39294100-0-Produse informative si de promovare (Rev.2)
79341000-6-Servicii de publicitate (Rev.2)
79822000-2-Servicii de compozitie (Rev.2)
79824000-6-Servicii de tiparire si de distributie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 798, 858.95RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
276
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S56-083639din20.03.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 90 Denumirea: Servicii de organizare evenimente, serv de compozitie, serv de tipografie si serv publicitate
V.1) Data atribuirii contractului 7/19/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDIA ONE S.R.L.
Adresa postala:  str.Mihai Bravu, nr. 6, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100550, Romania, Tel. 021 3150516, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  021 3150516, Adresa internet (URL):  www.mediaone.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2662799.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1798858.95 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect finantat de Comisia Europeana, in cadrul Programului ? Anul European pentru combaterea saraciei si excluziunii sociale ? 2010?
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala:  SplaiulIndependenteinr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. (+4) 021 319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021 319.16.49, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel
Adresa postala:  SplaiulIndependenteinr. 5, sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. (+4) 021 319.51.80, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021 319.16.49, Adresa internet (URL):  : http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale
Adresa postala:  str.Dem. I. Dobrescu nr.2, sector 1 Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010026, Romania, Tel. (+4) 021 315.85.56, Email:  [email protected], Adresa internet (URL):  www.mmuncii.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.09.2010 15:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer