Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza la imobilele 2591 Balta, judetul Gorj , 1232 Plenita, judetul Dolj. 2417 Brebeni, jud. Olt, apartinand Unitatii Militare 02517 Craiova


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
570.140 RON

Castigatorul Licitatiei: POWER GUARD SECURITY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 115803/07.09.2011
Informatii anunt de participare asociat 114569
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA
Adresa postala:  str. Anul 1848, nr. 98, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200541, Romania, Punct(e) de contact:  STEFAN EDUARD, Tel. 0251/522375; 0251/523250, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0251/523250; 0351/444470, Adresa internet (URL):  Unitatea Militara 02517 Craiova, strada Anul 1848, nr. 98, cod postal 200541, Craiova, jud. Dolj, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de pazala imobilele 2591 Balta, judetul Gorj , 1232 Plenita, judetul Dolj. 2417 Brebeni, jud. Olt, apartinand Unitatii Militare 02517 Craiova
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: imobilele 2591 Balta, judetul Gorj , 1232 Plenita, judetul Dolj. 2417 Brebeni, jud. Olt, apartinand Unitatii Militare 02517 Craiova
Codul NUTS: RO411 - Dolj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de pazala imobilele 2591 Balta, judetul Gorj , 1232 Plenita, judetul Dolj. 2417 Brebeni, jud. Olt, apartinand Unitatii Militare 02517 Craiova
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
570, 139.64RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa accelerata
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S38-62627din24.02.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1234 Denumirea: Servicii paza 2591 Balta
V.1) Data atribuirii contractului 6/29/2011
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POWER GUARD SECURITY S.R.L.
Adresa postala:  STR. ECATERINA TEODOROIU NR.99, Localitatea:  Targu Jiu, Cod postal:  224414, Romania, Tel. 0253211066, Email:  [email protected], Fax:  0253211066
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 210384.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 182332.80 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 1235 Denumirea: Servicii paza 1232 Plenita
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2011
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PSG FORCE S.R.L.
Adresa postala:  Str. Mihai Viteazu, Nr.4 ( birou nr. 4 ), Localitatea:  Craiova, Cod postal:  1100, Romania, Tel. 0251 414077, Email:  [email protected], Fax:  0251 414077
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 210384.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 185838.20 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 1236 Denumirea: Servicii paza 2417 Brebeni
V.1) Data atribuirii contractului 6/22/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VIGILENT SECURITY S.R.L.
Adresa postala:  Str Adrian, Nr.76A, Localitatea:  Drobeta-Turnu Severin, Cod postal:  220126, Romania, Tel. 0252317317, Email:  [email protected];vigilents[email protected], Fax:  0252310061
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 210384.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 201968.64 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este publicata in SEAP document anexa la anuntul de participare
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul judetean Dolj Contencios administrativ si fiscal
Adresa postala:  Craiova, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200541, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Unitatea Militara 02517 Craiova prin consilierul juridic
Adresa postala:  Craiova, Dolj, Str.Anul 1848, nr. 98, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200541, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consilierul juridic al autoritatii contractante: jurist Tache Dumitrescu
Adresa postala:  Unitatea Militara 02517 Craiovastrada Anul 1848, nr. 98, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200541, Romania, Tel. (+4) 0251/ 522375, Fax:  (+4) 0251/523250
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.09.2011 12:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer