Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ?Servicii de paza, monitorizare, interventie si servicii medicale de urgenta 24h/24/ la unitatile de invatamant ce apartin de Liceul Bilingv Decebal ? Centru de executie bugetara?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
700.740 RON

Castigatorul Licitatiei: BGS DIVIZIA DE SECURITATE S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 134336/21.06.2012
Informatii anunt de participare asociat 125684
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
LICEUL BILINGV DECEBAL
Adresa postala: B-dul Energeticienilor Nr 9-11 Sector 3 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 75500, Romania, Punct(e) de contact: Penciu Robertino, Tel. +40 213466896, Email: [email protected], Fax: +40 213466896, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Unitate de Invatamant
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
?Servicii de paza, monitorizare, interventie si servicii medicale de urgenta 24h/24/ la unitatile de invatamant ce apartin de Liceul Bilingv Decebal ? Centru de executie bugetara?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Unitatile de invatamant ce apartin de Liceul Bilingv Decebal, Centru de executie bugetara, conform caietului de sarcini
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor de paza, monitorizare, interventie siservicii medicale de urgenta la unitatile de invatamant ce apartin de Liceul Bilingv Decebal , Centru de executie bugetara, conform caietului de sarcini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
85143000-3-Servicii de ambulanta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
700, 740RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S64-104449din31.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1588 Denumirea: Servicii de paza monitorizare interventie servicii medicale de urgenta 24h/24h
V.1) Data atribuirii contractului 17.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BGS DIVIZIA DE SECURITATE S.R.L.
Adresa postala: Str. Gura Vadului nr. 1, bl. G26, Sc. D, et. 1, ap. 34, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040285, Romania, Tel. 330.51.20, Email: [email protected], Fax: 330.51.30, Adresa internet (URL): www.bgs.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1168397.89 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 700740.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
LICEUL BILINGV DECEBAL
Adresa postala: B-dul. Energeticienilor, Nr.9-11, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032091, Romania, Tel. +40 213469233, Fax: +40 213260427
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.06.2012 14:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer