Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza pentru U.M. 02517 Craiova la imobilele 2561 Balta, judetul Gorj si 1232 Plenita, judetul Dolj.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
23.240 RON

Castigatorul Licitatiei: PROTECTIA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 97425/04.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 92524
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MINISTERUL APARARII - U.M. 02517 CRAIOVA
Adresa postala:  str. Anul 1848, nr. 98, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200541, Romania, Punct(e) de contact:  MARIUS GEAMANU, Tel. 0251/522375; 0251/523250, Email:  [email protected], [email protected], Fax:  0251/523250, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Aparare
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de pazapentru U.M. 02517 Craiova la imobilele 2561 Balta, judetul Gorj si 1232 Plenita, judetul Dolj.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: - Bilta, jud.Gorj
- Plenita, jud. Dolj
Codul NUTS: RO411 - Dolj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de pazapentru U.M. 02517 Craiova la imobilele 2561 Balta, judetul Gorj si 1232 Plenita, judetul Dolj.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
23, 239.58RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie restransa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: A 3113 Denumirea: Servicii paza pentru UM02517 Craiova la imobilul 2561 Balta, Gorj
V.1) Data atribuirii contractului 8/13/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROTECTIA S.R.L.
Adresa postala:  str.Vasile Alecsandri, nr.40, Localitatea:  Targu Jiu, Cod postal:  210185, Romania, Tel. 0253222743, Email:  [email protected], Fax:  0253222743, Adresa internet (URL):  -
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23239.58 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: A 3146 Denumirea: Servicii paza pentru UM02517 Craiova la imobilul 1232 Plenita, Dolj
V.1) Data atribuirii contractului 8/18/2010
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PSG FORCE S.R.L.
Adresa postala:  Str. Mihai Viteazu, Nr.4 ( birou nr. 4 ), Localitatea:  Craiova, Cod postal:  1100, Romania, Tel. 0251 414077, Email:  [email protected], Fax:  0251 414077
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22182.80 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 24.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Pentru etapa I a licitatiei restranse, pentru a fi calificati, ofertantii vor trebui sa indeplineasca criteriile de selectie din Fisa de Date. Numarul minim de candidati selectati pentru etapa a II-a va fi de 5 (cinci).In cazul in care numarul de candidati selectati va fi de cel putin 3 (trei) autoritatea contractanta va continua procedura de licitatie restransa cu etapa a II-a.In cazul in care numarul candidatilor selectati va fi mai mic de 3 (trei) autoritatea contractanta va anula procedura de licitatie restransa.Chestionarul de securitate solicitat la punctul V.4), completat, semnat si parafat de reprezentantii legali ai candidatului, se depune de catre acesta, in plic separat, la sediul autoritatii contractante, cel mai tarziu la data depunerii candidaturii.Eliberarea avizului de securitate de catre structurile abilitate din M.Ap.N. se va efectua in termen de 30 zile lucratoare de la data solicitarii.Contractul de achizitie publica incheiat cu ofertantul castigator va fi clasificat ?secret de serviciu? dupa semnare, prin urmare, candidatii carora nu li se va elibera avizul de securitate vor fi descalificati si exclusi din procedura de achizitie publica.Data limita de depunere a candidaturii :20.04.2010, ora 10.00Pentru etapa a II-a, autoritatea contractanta va transmite invitatii de participare numai ofertantilor selectati in etapa I.Data de transmitere a invitatiei de participare catre ofertantii selectati: 03.06.2010;Documentatia de atribuire si chestionarul de securitate se obtin prin descarcarea fisierelor electronice in format .pdf, anexate la prezentul anunt de participare, de la rubrica "Documentatie si clarificari"
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor (C.N.S.C.)
Adresa postala:  Stavropoleos, nr.6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030084, Romania, Tel. (+4) 021/ 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  (+4) 021/ 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.anrmap.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel, Sectia de contencios-administrativ si fiscal
Adresa postala:  Strada Nicolae Titulescu nr.4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200581, Romania, Tel. 0251/415.601
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment achizitii din cadrul U.M. 02517 Craiova
Adresa postala:  strada Anul 1848, nr. 98, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200541, Romania, Tel. 0251/522375, Email:  [email protected], Fax:  0251/523250
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
04.10.2010 10:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer