Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza si monitorizare a sistemelor de supraveghere antiefractie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
748.133 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. GOMBOS SECURITY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 57728/25.03.2009
Informatii anunt de participare asociat 58050
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIA NATIONAL APELE ROMANE -DIRECTIA APELOR MURES
Adresa postala: TIRGU MURES str. Koteles Samuel nr. 33 jud. Mures, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540057, Romania, Punct(e) de contact: JOZSEF SOMOGYI, Tel.0265260289, Email: [email protected], Fax: 0265264290, 0265267955, Adresa internet (URL): www.directiaapelormures.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de pazasi monitorizarea sistemelor de supraveghereantiefractie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: D.A.Mures, SGA Mures, SGA Alba Iulia, SGA Hunedoara, SGA Arad
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile de efectuat sunt specificate in caietul de sarcini pentru fiecare lot
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
79711000-1-Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
748, 133.31RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2008/S132-176215din10.07.2008
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3254 Denumirea: SERVICII DE PAZA SI MONITORIZARE A SISTEMELOR ANTIEFRACTIE
V.1) Data atribuirii contractului 10/28/2008
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. GOMBOSSECURITY S.R.L.
Adresa postala: STR.BANAT NR. 17 AP. 1, Localitatea: TG.MURES, Cod postal: 054278, Romania, Tel.0265 307478, Fax: 0365 430583
S.C. TOTAL SECURITY S.R.L.
Adresa postala: Str. Dorobantilor, nr. 114, et.1, Localitatea: Cluj Napoca, Cod postal: 450256, Romania, Tel.0264-594.169, Fax: 0264-599.970
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 750000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 748133.31 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2, 3, 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleus nr. 6 sector. 3loc. Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 3104641, Email: [email protected], Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Tg. Mures
Adresa postala: str.Justitiei nr. 1, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel.0265269199, Fax: 0265265210
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic D.A. Mures
Adresa postala: str. Koteles Samuelnr. 33, Localitatea: Tg. Mures, Cod postal: 540075, Afghanistan, Tel.0265260289, Email: [email protected], Fax: 02650265059, Adresa internet (URL): www.directiaapelormures.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.03.2009 09:50
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer