Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de Paza


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.745.158 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL SISTEM PROTECTION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 132194/12.04.2012
Informatii anunt de participare asociat 123481
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, Nr. 122 - 124, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020396, Romania, Punct(e) de contact: Mihaela Costandache, Tel. +40 212421201, Email: [email protected], Fax: +40 212421201, Adresa internet (URL): http: //www.utcb.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de Paza
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: B-dul Lacul Tei, nr.122-124, sect.2, Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia de servicii de paza pentru perioada 2012-2015, necesare pentru protectia si paza obiectivelor ce apartin Universitatii Tehnice de Constructii Bucuresti.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 745, 158RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S248-403743din24.12.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2938 Denumirea: Servicii de paza facultati si sala sport
V.1) Data atribuirii contractului 30.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 10
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL SISTEM PROTECTION S.R.L.
Adresa postala: Bucuresti, str. Vointei, nr. 1, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 077025, Romania, Tel. 0213150155, Email: [email protected], Fax: 0213150155
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4778837.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4351928.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 2936 Denumirea: Servicii de paza camine si cantina studenteasca
V.1) Data atribuirii contractului 30.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 12
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL SISTEM PROTECTION S.R.L.
Adresa postala: Bucuresti, str. Vointei, nr. 1, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 077025, Romania, Tel. 0213150155, Email: [email protected], Fax: 0213150155
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2628000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2393232.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
UTCB isi rezerva dreptul de a renunta sau a suplimenta unele posturi de paza in functie de fondurile alocate.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUCURESTI, SECTIA COMERCIALA
Adresa postala: B-dul Unirii, nr. 37, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083700, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Universitatea Tehnica de Constructii Bucuresti - Oficiul Juridic
Adresa postala: B-dul Lacul Tei nr. 122 ? 124, sect. 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020396, Romania, Tel. +40 212421208, Email: [email protected], Fax: +40 212421201, Adresa internet (URL): www.utcb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.04.2012 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer