Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
776.856 RON

Castigatorul Licitatiei: GARDIENII S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 133209/18.05.2012
Informatii anunt de participare asociat 124674
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Tel. +40 0332413257, In atentia: Ovidiu Azoicai, Email: [email protected], Fax: +40 0332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Punctele de lucru ale S.C. APAVITAL S.A. din judetul Iasi si jud. Neamt
Codul NUTS: RO213 - Iasi
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lot. 1 : servicii de paza a obiectivelor, bunurilor, valorilorsi protectie apersoanelorce apartin S.C.APAVITAL S.A.Iasi, din municipiu si judetul Iasi;Lotul 2: servicii de paza a obiectivelor , bunurilor, valorilorsi protectie apersoanelorce apartin S.C.APAVITAL S.A.Iasi, din jud. Neamt.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
776, 856.32RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 106 Denumirea: serv.de paza a ob., bunurilor, valorilor si protectie a pers. ce apartin S.C. APAVITAL jud. Neamt
V.1) Data atribuirii contractului 23.04.2012
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GARDIENII S.R.L.
Adresa postala: STR. ION CREANGA, NR.20, RAMNICU VALCEA, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240448, Romania, Tel. 0250/710310, Email: [email protected], Fax: 0250/713440
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 193687.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 153895.68 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 111 Denumirea: serv.de paza a ob., bunurilor, valorilor si protectie a pers. ce apartin S.C. APAVITAL jud. Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 16.05.2012
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SECURITY FORCE S.R.L.
Adresa postala: str. George Topirceanu, nr.10, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700487, Romania, Tel. 0232228881; 0740355149, Email: [email protected], Fax: 0232228881, Adresa internet (URL): www.securityforce.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 854246.40 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 622960.64 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Nota!!! Dupa incheierea rundei de reofertare, ofertantul declarat castigator are obligatia sa transmita autoritatii contractante in cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii comunicarii, formularul de oferta nr. 6, completat cu noile valori rezultate in urma procesului de reofertare electronica.Daca dupa licit.electr., doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, autorit.contract. va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propun.financ., in plic inchis, caz in care, contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propun. financ. are pretul cel mai scazut
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APAVITAL S.A. - Biroul Juridic-Actionariat
Adresa postala: Str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel. +40 332413129, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.05.2012 13:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer