Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
294.280 RON

Castigatorul Licitatiei: SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143339/08.01.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGISTRUL AUTO ROMAN - R.A.
Adresa postala: CALEA GRIVITEI NUMARUL 391A SECTOR 1 BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Punct(e) de contact: ION DUMITRESCU, Tel. +40 212027000-296, Email: [email protected], Fax: +40 213197433, Adresa internet (URL): www.rarom.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Regie Autonoma cu autofinantare
Activitate (activitati)
Altele: CAEN 7120 Activitati detestari sianalize tehnice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: - 34 reprezentante RAR in perioada 01-05.01.2014
- 36 de reprezentante incepand cu data de 06.0-1.2014
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestarea serviciilor se va face in locatiile prevazute (reprezentantele RAR din tara) astfel: - 34 de reprezentante pentru perioada 01-05.01.2014, respectiv - 36 de reprezentante de la data de 06.01.2014 pana la data atribuirii contractului de achizitie ce urmeazaa se incheia in urma derularii unei proceduri de achizitie, in cel mai scurt timp.Tariful orar este de 8, 75 lei/h + TVA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
294, 280RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6365 Denumirea: Servicii de paza
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SCORSEZE SECURITY INTERNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: Sos. Mihai Bravu, 67-73, BL C18, SCA, ET 7, AP 37, Sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030647, Romania, Tel. 0726100056, Email: [email protected], Fax: 021.316.72.74
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 307060.16 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 294280.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Valoarea de la V.4 (294280 lei) este o valoare lunara maxima.Valoarea efectiva se calculeaza functie de numarul de ore aferente fiecarui post de paza la un tarif orar de 8, 75 lei/h + TVA.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, cod postal 030823., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083651, Email: [email protected], Fax: +40 214083651, Adresa internet (URL): http: //noulportal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii nr.37, sectorul 3, cod postal 030823., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083651, Email: [email protected], Fax: +40 214083651, Adresa internet (URL): http: //noulportal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
-
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic al RAR-RA
Adresa postala: Calea Grivitei nr. 391 A, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010719, Romania, Tel. +40 212027000, Email: [email protected], Fax: +40 213197433, Adresa internet (URL): http: //www.rarom.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.01.2014 11:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer