Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza a obiectivelor apartinand Companiei APA Brasov SA.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
787.121 RON

Castigatorul Licitatiei: SILNEF SECURITY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 131591/12.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134560
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania APA Brasov
Adresa postala: Str. Vlad Tepes 13, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500092, Romania, Punct(e) de contact: Dorin Hurghis, Tel. +40 268407723, Email: [email protected], Fax: +40 268471427, Adresa internet (URL): http: //www.apabrasov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza a obiectivelor apartinand Companiei APA Brasov SA.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Municipiul Brasov; Tarlung- Sacele jud.Brasov; Stupini, Sanpetru, Harman jud.Brasov
Codul NUTS: RO122 - Brasov
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de paza, protectie si supraveghere a obiectivelor, bunurilor si valorilor apartinand obiectivelor Companiei APA Brasov SA.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
787, 121.04RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: S20130206 Denumirea: Servicii paza Uzina de apa Tarlung
V.1) Data atribuirii contractului 20.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SILNEF SECURITY S.R.L.
Adresa postala: str Mihai Viteazu, nr. 99, et.I, cam.3, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500183, Romania, Tel. 0748280438; 0740106936, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1210000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 320616.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: S20130207 Denumirea: Servicii paza Front captare Stupini- Sanpetru-Harman
V.1) Data atribuirii contractului 20.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 17
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROTW GUARD SECURITY S.R.L.
Adresa postala: Comuna Greaca, nr. 69, Localitatea: Greaca, Cod postal: 905500, Romania, Tel. 0744327194, Email: [email protected], Fax: 0213224951
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1210000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 163118.88 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: S20130207.1 Denumirea: Servicii paza Baza Triaj Brasov
V.1) Data atribuirii contractului 20.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 19
Numarul de oferte admisibile 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROTW GUARD SECURITY S.R.L.
Adresa postala: Comuna Greaca, nr. 69, Localitatea: Greaca, Cod postal: 905500, Romania, Tel. 0744327194, Email: [email protected], Fax: 0213224951
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1210000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 105056.64 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: S20130207.2 Denumirea: Servicii Paza Sediu Vlad Tepes
V.1) Data atribuirii contractului 20.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 17
Numarul de oferte admisibile 13
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROTW GUARD SECURITY S.R.L.
Adresa postala: Comuna Greaca, nr. 69, Localitatea: Greaca, Cod postal: 905500, Romania, Tel. 0744327194, Email: [email protected], Fax: 0213224951
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1210000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26132.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: S20130208 Denumirea: Servicii paza sediu Crisana
V.1) Data atribuirii contractului 20.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 17
Numarul de oferte admisibile 15
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC AVI AGENCY SRL
Adresa postala: STR.ZIZINULUI NR.106, ET.2, AP.50, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500407, Romania, Tel. 0728725888, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1210000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 69600.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: S20130207.3 Denumirea: Servicii paza Statia de epurare
V.1) Data atribuirii contractului 20.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 17
Numarul de oferte admisibile 15
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROTW GUARD SECURITY S.R.L.
Adresa postala: Comuna Greaca, nr. 69, Localitatea: Greaca, Cod postal: 905500, Romania, Tel. 0744327194, Email: [email protected], Fax: 0213224951
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1210000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 102597.12 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul Nationalde Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str.Stavropoleos nr.6, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compania APA Brasov SA-ServiciulJuridic, Patrimoniu Actionariatj
Adresa postala: str.Vlad Tepes nr.13, Localitatea: Brasov, Cod postal: 500092, Romania, Tel. +40 268408632, Email: [email protected], Fax: +40 268408632
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.03.2013 13:21
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer