Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor industriale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.541.921 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. PAZA & PROTECTIE S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 76779/22.01.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Complexul Energetic Turceni S.A.
Adresa postala: Str. Uzinei, Nr.1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: Marian Voinea, Tel.0253.335.045, In atentia: dpmnisoarei Venus Cocosila, Email: [email protected]; [email protected], Fax: 0253.335.068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.eturceni.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor industriale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A.
str. Uzinei, nr. 1
Turceni si localitatea Matasari, judetul gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Serviciile constau in paza obiectivelor miniere si din cadrul termocentralei Turceni conform documentatiei de atribuire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 541, 920.8RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
35
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt periodic de intentie
Numarul anuntului in JO: 2009/S216-312021din10.11.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4 Denumirea: Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor industriale -pentruDirectia Miniera
V.1) Data atribuirii contractului 1/4/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. PAZA & PROTECTIE S.R.L.
Adresa postala: STR. JIULUI, BL. I2, AP. 2, Localitatea: ROVINARI, Cod postal: 215400, Romania, Tel.0253-238556, Fax: 0253-238556
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2387498.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 5 Denumirea: Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor industriale - pentru Directia Energie
V.1) Data atribuirii contractului 1/4/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. A&M PROPAZ 2000 S.R.L.
Adresa postala: STR. TEPES VODA, NR. 69A, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 021526, Romania, Tel.021-3235533, Fax: 021-3235533
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2154422.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Craiova
Adresa postala: str. Nicolae Titulescu, nr. 4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 215400, Romania, Tel.0251-413179, Fax: 0251-415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. DIRECTIA COMERCIALA
Adresa postala: str. Uzinei, nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Tel.0253-335016, Email: [email protected], Fax: 0253-335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2010 12:14
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer