Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor apartinand R.T.F.C. Constanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
447.500 RON

Castigatorul Licitatiei: SAVE & SELF ESCORT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 82475/07.09.2009
Informatii anunt de participare asociat 67826
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: S.N.T.F.C. C.F.R. CALATORI S.A. R.T.F.C. CONSTANTAConstanta, Aleea Albastrelelor, nr. 10, Localitatea: cta, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: Biroul achizitii, Tel.0241673993 / 0372736914, In atentia: Constantinescu Lucian, Email: [email protected], Fax: 0241673993, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor apartinandR.T.F.C. Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Subunitatile RTFC Constanta
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de paza a obiectivelor, bunurilor si valorilor apartinandR.T.F.C. Constanta, insotire personal de tren, transport valori
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
447, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
tct/26/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 821/1/312/24.08.2009 Denumirea: Contract de servicii de paza
V.1) Data atribuirii contractului 8/24/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SAVE & SELF ESCORT S.R.L.
Adresa postala: STR.VIEI, NR.11, Localitatea: Valu lui Traian, Cod postal: 900131, Romania, Tel.0723/407276;0241/660656, Email: [email protected], Fax: 0241/661577
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 447500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
- termen de plata: 30 zile de la emiterea facturii insotita de Procesul verbal de receptie a interventiilor pentru fiecare locatie in parte, acceptate de reprezentantii autoritatii contractante.- facturile se emit lunar.- modalitati de plata: OP;
- alte conditii specifice: Nu se acorda plata in avans pentru serviciile contractate.- Obligatia prestatorului de a contribui la cresterea gradului de securizare a puntelor de lucru ale R.T.F.C. Constanta prin investitii si prestari de servicii, in fiecare an de activitate, in procent de 3% din valoarea anuala a contractului.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: : Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3, Localitatea: buc, Cod postal: 030084, Romania, Tel.: 021.3104641, Email: [email protected], Fax: 021.3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
curtea de apel constanta
Adresa postala: str krikor zambaccian nr 1, Localitatea: constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel.0241616003, Fax: 0241616003
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic RTFC Constanta
Adresa postala: Al Albastrelelor, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 870, Romania, Tel.0241673993, Fax: 0241673993
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.09.2009 12:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer