Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de paza bunuri si obiective


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.969.859 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SIGNOVINCE SRL Tg-Jiu
Anunt de atribuire numarul 138823/01.08.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: TUDOR VLADIMIRESCU, NR.1-15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Punct(e) de contact: Leata Alina, Tel. +40 374171120, Email: [email protected], Fax: +40 253222015
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate cu capital majoritar de stat
Activitate (activitati)
Altele: extragerea si exploatarea carbunelui
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de paza bunuri si obiective
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
26 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Unitatile Miniere de cariera din cadrul Sucursalei Divizia Miniera Tg-jiu
Codul NUTS: RO41 - Sud-Vest Oltenia
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
prestarea serviciului presupune asigurarea pazei bunurilor si obiectivelor din Unitatile Miniere de Cariera - in nr. de 15- din cadrul SDM Tg-Jiu, aflate in jud. Gorj, Mehedinti si Valcea.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 969, 859.1RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 469/DM Denumirea: servicii paza bunuri si obiective
V.1) Data atribuirii contractului 30.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SIGNOVINCE SRL Tg-Jiu
Adresa postala: str. Siretului , nr. 13, et. 1, biroul 6, jud. Gorj, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 20404, Romania, Tel. +40 0353 404910, Fax: +40 0353 404910
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 525836.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 470/DM Denumirea: servicii de paza bunuri si obiective
V.1) Data atribuirii contractului 30.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GARDIENII SRL Slatina
Adresa postala: str. Aleea Macului, nr. 2, jud. Olt, Localitatea: Slatina, Cod postal: 23100, Romania, Tel. +40 250710310, Fax: +40 250713440
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 323972.74 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 471/DM Denumirea: servicii paza bunuri si obiective
V.1) Data atribuirii contractului 30.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VIGILENT SECURITY SRL
Adresa postala: str. Adrian, nr. 76A, jud. Mehedinti, Localitatea: Drobeta Turnu Severin, Cod postal: 23102, Romania, Tel. +40 252317317, Fax: +40 252 310061
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 134133.12 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 472/DM Denumirea: servicii paza bunuri si obiective
V.1) Data atribuirii contractului 30.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC POWER GUARD SECURITY SRL
Adresa postala: B-dul Ecaterina Teodoroiu, nr. 99, jud. Gorj, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 24101, Romania, Tel. +40 253211066, Fax: +40 253211066
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 985916.68 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 2
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Gorj - Sectia Comerciala si de contencios administrativ
Adresa postala: Str. Tudor Vladimirescu nr. 34, jud. Gorj, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel. +40 253218661, Fax: +40 253218417
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.07.2013 11:42
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer