Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de: Paza, depozitare, gestionare, amipulare materiale de cale


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.005.638 RON

Castigatorul Licitatiei: SC SERVTRANS MENTENANCE SA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 71904/11.11.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Mariana Coman, Tel.021/3192433, Email: [email protected], Fax: 021/3192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de: Paza, depozitare, gestionare, amipulare materiale de cale
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
20 - Servicii anexe si auxiliare transportului
Locul principal de prestare: Bazele de montare demontare aflate pe raza Sucursalelor Regionale CF
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de": incarcare, descarcare, depozitare, gestionare traverse, sine, material de cale.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
63100000-0-Servicii de manipulare si de depozitare a incarcaturilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 005, 638RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 863 Denumirea: Servicii de paza, depozitare, gestionare, manipulare materiale de cale in baza CARACAL
V.1) Data atribuirii contractului 9/28/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC SERVTRANS MENTENANCE SA
Adresa postala: Str. Valter Maracineanu nr. 28 Caracal, Localitatea: Caracal, Cod postal: 235200, Romania, Tel.0374200215, Fax: 0374200216
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 182000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1050 Denumirea: Servicii de paza, depozitare, gestionare, manipulare materiale de cale in baza SEBES OLT
V.1) Data atribuirii contractului 10/12/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSTRUCTII CAI FERATE SA Sibiu
Adresa postala: Soseaua Alba Iulia nr.55 bloc 7 ap 1 Sibiu, Localitatea: Sibiu, Cod postal: 550132, Romania, Tel.0269/226013, Fax: 0269/226013
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 169000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1063 Denumirea: Servicii de paza, depozitare, gestionare, manipulare materiale de cale in baza BRASOV TRIAJ
V.1) Data atribuirii contractului 10/19/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONCEFA SASibiu
Adresa postala: Str. Henri Coanda nr.59, Sibiu, Localitatea: sibiu, Cod postal: 550132, Romania, Tel.0269/218253, Fax: 0269/217721
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 90000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1059 Denumirea: Servicii de paza, depozitare, gestionare, manipulare materiale de cale in baza LAZAREA
V.1) Data atribuirii contractului 10/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EUROPAN PROD
Adresa postala: str. Crinului nr. 47, Pitesti, jud Arges, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 00368, Romania, Tel.0248/223520, Fax: 0248/223520
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 36305.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 1877 Denumirea: Servicii de paza, depozitare, gestionare, manipulare materiale de cale in baza PASCANI
V.1) Data atribuirii contractului 10/22/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Constructii Feroviare Moldova SA
Adresa postala: Soseaua Nationala nr.5 Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700634, Romania, Tel.0232/412333, Fax: 0232/412333
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 227000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 517 Denumirea: servicii de paza, depozitare, gestionare materiale de cale in baza MONTEORU
V.1) Data atribuirii contractului 9/25/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONSTRUCTII FEROVIARE SA GALATI
Adresa postala: str. Egalitatii nr. 2, Localitatea: Galati, Cod postal: 800029, Romania, Tel.0745/345290, Fax: 0236/460519
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 56000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 587 Denumirea: Servicii de paza, depozitare, gestionare, manipulare materiale de cale in baza CAREI (buget de stat)
V.1) Data atribuirii contractului 10/5/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONFER SA
Adresa postala: Str. Depozitelor, nr.2 Baia Mare, Jud Maramures., Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430015, Romania, Tel.0260/221711, Fax: 0264/450277
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 26000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 586 Denumirea: Servicii de paza, depozitare, gestionare, manipulare materiale de cale in baza CAREI (buget propriu)
V.1) Data atribuirii contractului 10/5/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONFER SA
Adresa postala: Str. Depozitelor, nr.2 Baia Mare, Jud Maramures., Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430015, Romania, Tel.0260/221711, Fax: 0264/450277
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 16333.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 588 Denumirea: Servicii de paza, depozitare, gestionare, manipulare materiale de cale in baza APAHIDA (buget stat)
V.1) Data atribuirii contractului 10/5/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONFER SA
Adresa postala: Str. Depozitelor, nr.2 Baia Mare, Jud Maramures., Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430015, Romania, Tel.0260/221711, Fax: 0264/450277
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 154000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 585 Denumirea: Servicii de paza depozitare, gestionare, manipulare materiale de cale in baza APAHIDA (buget propri
V.1) Data atribuirii contractului 10/5/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONFER SA
Adresa postala: Str. Depozitelor, nr.2 Baia Mare, Jud Maramures., Localitatea: Baia Mare, Cod postal: 430015, Romania, Tel.0260/221711, Fax: 0264/450277
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea deApel Bucuresti
Adresa postala: Splaiul andependentei nr. 5, sector 4 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021/3195180, Fax: 021/3191688
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu nr.38 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3192511, Fax: 021/3192511
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.11.2009 09:49
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer