Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza la bazele sportive si depozitul de masini


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
198.323 RON

Castigatorul Licitatiei: SC WESTERN SECURITY SRL
Anunt de atribuire numarul 48092/24.07.2008
Informatii anunt de participare asociat 37139
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL ARAD
Adresa postala: B-DUL REVOLUTIEI NR. 75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Punct(e) de contact: LUCIAN HATEGAN, Tel.0257281850, 0257270098, In atentia: d-lui Cociuba Nicolae, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0257253842, 0257270098, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza la bazele sportive si depozitul de masini
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Municipiul Arad:
-Teren sport Sanicolaul Mic;
-Teren sport Stadion Motorul;
-Teren sport Stadion Sega;
-Teren sport ICRTI;
-Complex sportiv Stadion UTA Arad;
-Depozit de masini abandonate si parcate neregulamentar
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de paza la bazele sportive si depozitul de masini
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74613000-9 - Servicii de paza (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
198, 322.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 37704 Denumirea: Contract de prestare servicii de paza
V.1) Data atribuirii contractului 6/24/2008
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC WESTERN SECURITY SRL
Adresa postala: str. Vadului, nr. 10, Localitatea: Ocna Mures, Cod postal: 515700, Romania, Tel.0258/873473, Fax: 0258/873473
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 407445.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 198322.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
ConsiliulNational de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. STAVROPOLEOS, NR. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 0213104648, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Arad Serviciul Contecios Juridic
Adresa postala: Bd.Revolutiei, nr75, Localitatea: Arad, Cod postal: 310130, Romania, Tel.0257/281850, Fax: 0257/284744, Adresa internet (URL): www.primariaarad.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.07.2008 09:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer