Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE PAZA LA OBIECTIVELE DE INTERES LOCAL ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BACAU, SITUATE IN MUNICIPIUL BACAU


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.801.923 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GARDIENII SRL
Anunt de atribuire numarul 136230/11.05.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Politia Locala a Municipiului Bacau
Adresa postala: Bulevardul Unirii, nr. 13, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600192, Romania, Punct(e) de contact: Felicia Simion, Tel. +040 234575978, Email: [email protected], Fax: +040 234519385, Adresa internet (URL): www.politialocalabacau.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE PAZA LA OBIECTIVELE DE INTERES LOCAL ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BACAU, SITUATE IN MUNICIPIUL BACAU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Municipiul Bacau
Codul NUTS: RO211 - Bacau
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PAZA LA OBIECTIVELE DE INTERES LOCAL ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BACAU, SITUATE IN MUNICIPIUL BACAU
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 801, 923RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2084/08.04.2013 Denumirea: SERVICII PAZA LA OBIECTIVELE DE INTERES LOCAL ALE PRIMARIEI MUNICIPIULUI BACAU
V.1) Data atribuirii contractului 08.04.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GARDIENII SRL
Adresa postala: Sediu social: Strada Aleea Macului Nr. 2, Bl. Complex Zahana, Etaj 1, Loc. Slatina, Jud. Olt Sediu secundar: Strada Ion Creanga Nr.20, Loc. Ramnicu Valcea, Jud. Valcea, Localitatea: Slatina, Cod postal: 230003, Romania, Tel. +040 250710310, Fax: +040 250713440
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5801923.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BACAU
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare Nr. 4, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600356, Romania, Tel. +40 234514419, Fax: +40 234525221
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic-Contencios
Adresa postala: Bulevardul Unirii Nr. 13, Jud. Bacau, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600192, Romania, Tel. +40 234575978, Fax: +40 234519385
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2013 11:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer