Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza patrimoniu prin patrulare pe Autostrada A1 Varianta de ocolire Deva - Orastie la standard de autostrada km 334+510 - 369+110


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
337.647 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. W.B.C. BOX GUARD S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138127/08.07.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: STRADA BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: AMELIA LUIZA LACATUSU, Tel. +40 213150126, Email: [email protected], Fax: +40 213150126, Adresa internet (URL): www.andnet.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza patrimoniu prin patrulare pe Autostrada A1 Varianta de ocolire Deva - Orastie la standard de autostrada km 334+510 - 369+110
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Autostrada A1 Varianta de ocolire Deva - Orastie km 334+510 - 369+110
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de paza patrimoniu prin patrulare pe Autostrada A1 Varianta de ocolire Deva - Orastie la standard de autostrada km 334+510 - 369+110
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
79715000-9-Servicii de patrulare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
337, 647.36RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 550/126 Denumirea: Serv paza, partulare A1 var ocolire Deva Orastie km 334+510-369+110
V.1) Data atribuirii contractului 05.07.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. W.B.C. BOX GUARD S.R.L.
Adresa postala: str. Calea Bogdanestilor nr. 32, sc A, ap. 41, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300402, Romania, Tel. 0723253941
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 372268.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 337647.36 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Datorita faptului ca in sectiunea IV 1.1) Tipul procedurii nu se regaseste pentru a fi selectata obtiunea "art. 16 din O.U.G. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare (servicii din categoria celor incluse in Anexa 2B)", am selectat obtiunea "Negociere"
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Timis
Adresa postala: Piata Tepes Voda nr 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300055, Romania, Tel. +40 256498054, Email: [email protected], Fax: +40 256200040, Adresa internet (URL): www.portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Serviciul Contencios
Adresa postala: str. Coriolan Baran nr. 18, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300258, Romania, Tel. +40 256246617, Fax: +40 256246667
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Contencios
Adresa postala: str. Coriolan Baran nr. 18, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300258, Romania, Tel. +40 256246617, Fax: +40 256246667
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.07.2013 14:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer