Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza pentru Punctul de Lucru - Sector Stei


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.426.059 RON

Castigatorul Licitatiei: NADINE SERV S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 144030/04.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala a Uraniului - S.A. Bucuresti
Adresa postala: Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 213185258, In atentia: d-lui Cosmin CRACIUN, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza pentru Punctul de Lucru - Sector Stei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Locurile de prestare corespunzatoare Punctului de Lucru ? Sector Stei al Companiei Nationale a Uraniului S.A. specificate in cadrul caietului de sarcini al documentatiei de atribuire.
Codul NUTS: RO111 - Bihor
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea pazei si protectiei fizice la obiectivele si perimetrele miniere din cadrul Punctului de Lucru ? Sector Stei al autoritatii contractante conform cantitatiilor si a celorlalte specificatii solicitate in cadrul caietului de sarcini al documentatiei de atribuire.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 426, 058.88RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2231 Denumirea: Servicii de paza pentru Punctul de Lucru - Sector Stei
V.1) Data atribuirii contractului 20.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NADINE SERV S.R.L.
Adresa postala: str. Zona Garii, bl. B 7/II, sc.A, ap.6, Localitatea: Oravita, Cod postal: 325600, Romania, Tel. +40 255571672, Email: [email protected], Fax: +40 255571672
GRUP EST SECURITY S.R.L.
Adresa postala: Str.Marasesti nr.1, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 615100, Romania, Tel. +40 233228557, Email: [email protected], Fax: +40 233228557
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1426058.88 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1426058.88 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 36
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Valoarea prezentata la cap. II.2.1) "Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor" si la cap. V.4) "Valoarea totala finala a contractului" reprezinta valoarea estimata pentru intreaga durata a acordului-cadru care a fost comunicata prin invitatia de participare si prin documentatia de atribuire.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti - Sectia Comerciala
Adresa postala: B-dul Unirii, nr. 37, sectorul 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Fax: +40 214083700, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Legislatie, Contencios Juridic al Companiei Nationale a Uraniului S.A.
Adresa postala: Str. Dionisie Lupu, Nr. 68, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010458, Romania, Tel. +40 213185258, Email: [email protected]u.ro, Fax: +40 213129146, Adresa internet (URL): http: //www.cnu.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.02.2014 12:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer