Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - servicii de paza prin monitorizare si interventie la sediul ORCT Valcea


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
536 RON

Castigatorul Licitatiei: PRUDENT S.A.
Anunt de atribuire numarul 54781/07.02.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
OFICIUL NATIONAL AL REGISTRULUI COMERTULUI
Adresa postala: Bucuresti, sector 3, B-dul Unirii nr 74, bl J3b, tronson II+III, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030837, Romania, Punct(e) de contact: VALENTIN VLADU, Tel.316.08.09, Email: [email protected], Fax: 316.08.08, Adresa internet (URL): www.onrc.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
servicii de paza prin monitorizare si interventie la sediul ORCT Valcea
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Ramnicu Valcea
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
servicii de paza prin monitorizare si interventie la sediul ORCT Valcea. Valabilitatea contractului 01.01.2009-30.04.2009.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
536RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Noi lucrari / servicii, constituind o repetare a lucrarilor / serviciilor existente si solicitate in conformitate cu conditiile stricte conforme cu cele stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 31123 Denumirea: servicii de paza prin monitorizare si interventie la sediul ORCT Valcea
V.1) Data atribuirii contractului 12/30/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PRUDENT S.A.
Adresa postala: Str. Carol I, nr. 17, Localitatea: Ramnicu Valcea, Cod postal: 240591, Romania, Tel.0040250739966, Email: [email protected], Fax: 0040250739966
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 536.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 4
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
aplicarea procedurii de negociere fara publicarea in prealabil a unui anunt de participare s-a facut cu respectarea, in mod cumulativ a conditiilor prevazute la art 122, litera j din OUG 34/2006. ONRC a precizat in anuntul de participare la procedura licitatie deschisa, faptul ca autoritatea contractanta are dreptul de a opta pentru achizitionarea ulterioara de noi servicii similare; contractul de servicii initial a fost atribuit prin procedura licitatie deschisa. Valoarea estimata s-a detrminat prin luarea in considerare inclusiv a serviciilor similare ce pot fi achizitionate ulterior; atribuirea s-a facut contractantului initial.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: : Splaiul Independentei nr 5, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050091, Romania, Tel.021.319.51.80, Email: [email protected], Fax: 021.319.50.83, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021.310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021.310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Contencios a Oficiului National al Registrului Comertului
Adresa postala: B-dul Unirii nr 74, Bl J3B, tronson II+III, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030837, Romania, Tel.021.316.08.09, Email: [email protected], Fax: 021.313.73.34, Adresa internet (URL): www.onrc.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.02.2009 14:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer