Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza si pompieri


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
202.006 RON

Castigatorul Licitatiei: INTERGUARD - GRUPUL FIRMELOR DE PAZA S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 28066/04.01.2008
Informatii anunt de participare asociat 20352
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Teatrul National I.L. Caragiale Bucuresti
Adresa postala: B-dul N. Balcescu nr. 2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010051, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul investitii, Tel.021/3139175, In atentia: Stefan Nistor, Email: [email protected], Fax: 021/3101518
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Organism de drept public
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza si pompieri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Cladirile aflate in administrarea Teatrului National I L Caragiale Bucuresti, B-dul Nicolae Balcescu nr.2, sector 1.
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Asigurarea pazei si a prevenirii si stingerii incendiilor pentru cladirile aflate in administrarea Teatrului National I L Caragiale Bucuresti; existenta unui sistem unitar de supraveghere prin televiziune cu circuit inchis, detectie, semnalizare si alarme tehnice la incendiu, detectie si alarmare la efractie precum si control acces persoane impune deservirea acestuia de catre un singur operator economic.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74613000-9 - Servicii de paza (Rev.1)
75251000-0-Servicii de pompieri (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
202, 005.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7048 Denumirea: PRESTARI SERVICII DE PAZA SI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR
V.1) Data atribuirii contractului 12/14/2007
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
INTERGUARD - GRUPUL FIRMELOR DE PAZA S.R.L.
Adresa postala: Str. Valea Merilor, nr. 37, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 7000, Romania, Tel.021 222 12 68, Email: [email protected], Fax: 021 222 10 79, Adresa internet (URL): www.interguard.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 240000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 202005.60 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CNSC
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected], Fax: 021/310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul juridic al TNB
Adresa postala: B-dul Nicolae Balcescu nr.2, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010051, Romania, Tel.021/313.91.75, Email: [email protected], Fax: 021/310.15.18
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
03.01.2008 14:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer