Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de paza si protectie comuna Scrioastea Jud. Teleorman


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
473.558 RON

Castigatorul Licitatiei: SC VALAHIA GUARD SRL
Anunt de atribuire numarul 114812/09.09.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA SCRIOASTEA (PRIMARIA COMUNEI SCRIOASTEA)
Adresa postala:  Comuna Scioastea, Localitatea:  Scrioastea, Cod postal:  147315, Romania, Punct(e) de contact:  SEFU MARIAN, Tel. 0247459406, Email:  [email protected], Fax:  0247459406
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de paza si protectie comuna Scrioastea Jud. Teleorman
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Comuna Scrioaste, jud. Teleorman
Codul NUTS: RO317 - Teleorman
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de paza si protectie in comuna Scrioastea, jud. Teleorman
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
473, 558.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2874 Denumirea: Servicii de paza si protectie in comuna Scrioastea, jud. Teleorman
V.1) Data atribuirii contractului 8/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC VALAHIA GUARD SRL
Adresa postala:  Str. Libertatii, bl. A1-A3, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140017, Romania, Tel. 0347808741, Email:  [email protected], Fax:  0347808741
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 482328.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 473558.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Teleorman - Sectia comerciala
Adresa postala:  Str. Independentei, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140041, Romania, Tel. 0247311057
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Teleorman - Sectia comerciala
Adresa postala:  Str. Independentei, Localitatea:  Alexandria, Cod postal:  140041, Romania, Tel. 0247311057
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria comunei Scrioastea - secretar
Adresa postala:  Comuna Scrioastea, Localitatea:  Scrioastea, Cod postal:  147315, Romania, Tel. 0247459406, Email:  [email protected], Fax:  0247459406
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.09.2011 13:11
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer