Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de prestatii artistice in cadrul evenimentului "Festivalul Medieval Suceava"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
19.958 RON

Castigatorul Licitatiei: Asociatia Culturala MARIA DOMINA
Anunt de atribuire numarul 122184/05.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUZEUL BUCOVINEI
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare Nr.33, Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720003, Romania, Punct(e) de contact: Asica Leizeriuc, Tel. +40 230216439, Email: [email protected], Fax: +40 230522979
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de prestatii artistice in cadrul evenimentului "Festivalul Medieval Suceava"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Cetatea de Scaun a Sucevei, Municipiul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de prestatii artistice cu artisti profesionisti - 2 Loturi
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
92312000-1 - Servicii artistice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
19, 958RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive artistice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2894 Denumirea: Servicii artistice
V.1) Data atribuirii contractului 11.08.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asociatia Culturala MARIA DOMINA
Adresa postala: str. Traian Nr. 206, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 0206022, Romania, Tel. +40 216425830, Fax: +40 216425830
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11928.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 2893 Denumirea: Servicii artistice
V.1) Data atribuirii contractului 11.08.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC OVAL PRODUCTION GROUP SRL
Adresa postala: Str. Vlaicu Voda Nr. 23, Localitatea: bucuresti, Cod postal: 031249, Romania, Tel. +40 723977167
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 8050.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8030.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.03.2012 15:31
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer