Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de prestatii artistice in cadrul Festival Medieval Suceava 2012, Festivalul de Tarafuri si Fanfare 2012, Targul Mesterilor Populari


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
200.490 RON

Castigatorul Licitatiei: Societatea Cultural artistica de Tineret CONCRET
Anunt de atribuire numarul 134005/20.02.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUZEUL BUCOVINEI
Adresa postala: Str. Stefan cel Mare Nr.33, Suceava, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720003, Romania, Punct(e) de contact: Asica Leizeriuc, Tel. +40 0230216439, Email: [email protected], Fax: +40 230522979
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Recreere, cultura si religie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de prestatii artistice in cadrul Festival Medieval Suceava 2012, Festivalul de Tarafuri si Fanfare 2012, Targul Mesterilor Populari
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Mun. Suceava, Cetatea de Scaun
Codul NUTS: RO215 - Suceava
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de prestatii artistice - 20 Loturi, in cadrul Festival Medieval Suceava 2012, Festivalul de Tarafuri si Fanfare 2012, Targul Mesterilor Populari
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
92312000-1 - Servicii artistice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
200, 490RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive artistice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 3429 Denumirea: Servicii artistice FESTIVAL MEDIEVAL - LOT 1
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Societatea Cultural artistica de Tineret CONCRET
Adresa postala: Bucuresti, Drumul Timonierului Nr. 12, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 0744 677307
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5798.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3428 Denumirea: Servicii artistice FESTIVAL MEDIEVAL - LOT 2
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA ARCASILOR "LUPII DIN PUSTA"
Adresa postala: JUDET BIHOR, LOC. SACUIENI., STR. NICOLAE TUDOR NR.7, Localitatea: SACUIENI, Cod postal: 417582, Romania, Tel. 0741 247082
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13728.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3427 Denumirea: SERVICII ARTISTICE FESTIVAL MEDIEVAL - LOT 3
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA "GLADIUS DEI"
Adresa postala: SIBIU, STR. RAHOVEI NR. 63, Localitatea: SIBIU, Cod postal: 550409, Romania, Tel. 0745216223
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13380.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3442 Denumirea: SERVICII ARTISTICE FESTIVAL MEDIEVAL - LOT 4
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC EOWIN-CAST SRL
Adresa postala: BUCURESTI, STR. FOISORULUI NR. 24, BL. F , SC.3, AP.88, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 031178, Romania, Tel. 0723 977167
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 45000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 43000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3432 Denumirea: SERVICII ARTISTICE FESTIVAL MEDIEVAL - LOT 5
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TEATRUL PENTRU COPII SI TINERET VASILACHE
Adresa postala: BOTOSANI, STR. VICTORIEI NR.13, Localitatea: BOTOSANI, Cod postal: 710336, Romania, Tel. 0231 514353
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3431 Denumirea: SERVICII ARTISTICE FESTIVAL MEDIEVAL - LOT 6
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA CULTURALA COMPANIA DE SPECTACOLE "ARLEKING"
Adresa postala: GIURGIU, STR. 1 DECEMBRIE 1918, Localitatea: GIURGIU, Cod postal: 080191, Romania, Tel. 0721 216392
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13500.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3405 Denumirea: SERVICII ARTISTICE FESTIVAL MEDIEVAL - LOT 7
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
I.I. STANCIU DORIN
Adresa postala: SIGHISOARA , STR. MIRON NEAGU NR.6, Localitatea: SIGHISOARA, Cod postal: 565400, Romania, Tel. 0744618007
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4200.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3430 Denumirea: SERVICII ARTISTICE FESTIVAL MEDIEVAL - LOT 8
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CASTEL FILM SRL
Adresa postala: STR. EMANOIL PORUMBARU NR. 25A, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 011421, Romania, Tel. 021 2225565
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8064.51 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3434 Denumirea: SERVICII ARTISTICE FESTIVAL MEDIEVAL - LOT 9
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA CAVALERII CETATILOR BARSEI
Adresa postala: JUD BRASOV, LOC. ZARNESTI STR. STRADA MARE 297, Localitatea: ZARNESTI, Cod postal: 505800, Romania, Tel. 0747 157606
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21056.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 20300.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3426 Denumirea: SERVICII ARTISTICE FESTIVAL MEDIEVAL - LOT 10
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA CULTURALA NORDART
Adresa postala: STR. CERNAUTI NR. 55, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720024, Romania, Tel. 0745 237769
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3433 Denumirea: SERVICII ARTISTICE FESTIVAL MEDIEVAL - LOT 11
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA ORDINUL CAVALERILOR DE HUNEDOARA
Adresa postala: STR. CASTELULUI NR. 1-3, Localitatea: HUNEDOARA, Cod postal: 331141, Romania, Tel. 0766 477319
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12042.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3437 Denumirea: SERVICII ARTISTICE FESTIVAL MEDIEVAL - LOT 12
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA "VIRTUS ANTIQUA"
Adresa postala: STR. BUNA ZIUA NR. 438, Localitatea: CLUJ, Cod postal: 400495, Romania, Tel. 0740 208734
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3435 Denumirea: SERVICII ARTISTICE FESTIVAL MEDIEVAL - LOT 13
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA "DRAM CENTER 07"
Adresa postala: STR. STRUNGULUI NR. 43, Localitatea: SIBIU, Cod postal: 550234, Romania, Tel. 0745257711
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 5100.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5100.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3438 Denumirea: SERVICII ARTISTICE FESTIVAL MEDIEVAL - LOT 14
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA "STRAJERII COROANEI"
Adresa postala: STR. BRANDUSELOR NR.94, Localitatea: BRASOV, Cod postal: 500392, Romania, Tel. 0726 393477
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 16560.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3436 Denumirea: SERVICII ARTISTICE FESTIVALMEDIEVAL - LOT 15
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA "PALADINII DE TERRA MEDIES"
Adresa postala: STR. FUNDATURA POLICLINICII NR.6, Localitatea: MEDIAS, Cod postal: 551004, Romania, Tel. 0751253657
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10350.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 10000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3412 Denumirea: SERVICII ARTISTICE FESTIVAL MEDIEVAL - LOT 16
V.1) Data atribuirii contractului 16.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PFA STUDIO VASI STAR - TRUPA LUPUS DACUS
Adresa postala: STR. STEFAN CEL MARE NR. 31, Localitatea: CURTICI, Cod postal: 315200, Romania, Tel. 0749902335
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 13800.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 12000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3358 Denumirea: SERVICII ARTISTICE FESTIVAL MEDIEVAL - LOT 17
V.1) Data atribuirii contractului 10.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CENTRUL CULTURAL BUCOVINA SUCEAVA
Adresa postala: STR. I.V.VITEAZU NR.5, Localitatea: SUCEAVA, Cod postal: 720034, Romania, Tel. 0230 551372
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3222 Denumirea: SERVICII ARTISTICE - TG. MESTERILOR POPULARI
V.1) Data atribuirii contractului 03.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC B3 MEDIA INTERNATIONAL SRL
Adresa postala: BDUL BUREBISTA NR.1, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 031106, Romania, Tel. 021 3229494
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 6000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5520.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3323 Denumirea: SERVICII ARETISTICE FESTIVAL TARAFURI SI FANFARE - LOT19
V.1) Data atribuirii contractului 09.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
FUNDATIA CULTURALA "SEZATOAREA"
Adresa postala: ALEEA TRANDAFIRILOR, Localitatea: FALTICENI, Cod postal: 725200, Romania, Tel. 0741939818
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8620.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
Contract nr: 3343 Denumirea: SERVICII ARTISTICE - FESTIVALUL DE TARAFURI SI FANFARE LOT 20
V.1) Data atribuirii contractului 10.08.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Societatea Cultural artistica de Tineret CONCRET
Adresa postala: Bucuresti, Drumul Timonierului Nr. 12, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. 0744 677307
ASOCIATIA CULTURALA GRIGORE LESE
Adresa postala: SOS. MIHAI BRAVU 305, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030307, Romania, Tel. 021 3461311
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4950.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.02.2013 12:19
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer