Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de prevenire si combatere a lunecusului si inzapezirii pe drumurile judetene din administrarea Consiliului Judetean Salaj


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
279.312 RON

Castigatorul Licitatiei: SC G.P. SAGEATA PROD SRL
Anunt de atribuire numarul 88498/24.11.2009
Informatii anunt de participare asociat 72705
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Consiliul Judetean Salaj
Adresa postala: P-ta1 Decembrie 1918, nr.12, Localitatea: Zalau, Cod postal: 450058, Romania, Punct(e) de contact: Maria Vultur, Tel.0260614120, Email: [email protected], Fax: 0260661097, Adresa internet (URL): http: //www.cjsj.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de prevenire si combatere a lunecusului si inzapezirii pe drumurile judetene din administrarea Consiliului Judetean Salaj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
16 - Servicii de eliminare a deseurilor si a apelor uzate; salubrizare si servicii similare
Locul principal de prestare: Drumurile judetene din jud. Salaj, conform Anexei Drumuri judetene de nivel 1 de interventie pentru activitatea de iarna la caietul de sarcini.
Codul NUTS: RO116 - Salaj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul are ca scop prestarea de servicii pentru Prevenirea si combaterea lunecusului si inzapezirii pe drumurile judetene din administrarea Consiliului Judetean Salaj, in vederea asigurarii circulatiei rutiere in timpul iernii, in conditii de siguranta.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
90620000-9 - Servicii de deszapezire (Rev.2)
44113910-7-Materiale de intretinere rutiera de iarna (Rev.2)
90630000-2-Servicii de inlaturare a ghetii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
279, 312RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
FINANCIAR
70%
Descriere:
2.
TEHNIC
30%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
68/2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 10970 Denumirea: SERVICII DE PREVENIRE SI COMBATERE A LUNECUSULUI SI INZAPEZIRII PE DJ DIN ADMINISTRAREA CJ SALAJ
V.1) Data atribuirii contractului 11/16/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC G.P. SAGEATA PROD SRL
Adresa postala: STR. MINERILOR, NR. 40, JUD. BIHOR, Localitatea: SUPLACU DE BARCAU, Cod postal: 417535, Romania, Tel.0259-368544, Fax: 0259-368544
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 507000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 279312.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEOS, NR 6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104641, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): WWW.CNSC.RO
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL SALAJ
Adresa postala: STR. TUDOR VLADIMIRESCU, NR. 12, Localitatea: ZALAU, Cod postal: 450067, Romania, Tel.0260-613850, Fax: 0260-611551
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 ZILE DE LA DATA LUARII LA CUNOSTINTA DE CATRE CONTESTATOR DE UN ACT AL AUTORITATII CONTRACTANTE PE CARE ACESTA IL CONSIDERA NELEGAL.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL JURIDIC DIN CADRUL CONSILIULUI JUDETEAN SALAJ
Adresa postala: P-TA 1 DECEMBRIE 1918, NR. 12, Localitatea: ZALAU, Cod postal: 450058, Romania, Tel.0260-614120, Email: [email protected], Fax: 0260-661097, Adresa internet (URL): WWW.CJSJ.RO
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.11.2009 08:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer