Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de prevenire si eliminare avarii (LN2), reparatii (LN3) instalatii aferente sectiei turbine, gospodaria de ulei, instalatii termoficare incinta, cuva si intre F4-PS inclusiv


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
110.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC NUCLEARMONTAJ SA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 1466/07.05.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTROCENTRALE GALATI S.A.
Adresa postala: Soseaua Smardan nr. 3, Localitatea: Galati, Cod postal: 800700, Romania, Punct(e) de contact: Sebastian-Cosmin Sava, Tel.0336/501011, In atentia: Birou Achizitii, Email: [email protected], Fax: 0236/448275
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de prevenire si eliminare avarii (LN2), reparatii (LN3) instalatii aferente sectiei turbine, gospodaria de ulei, instalatii termoficare incinta, cuva si intre F4-PS inclusiv
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
1 - Servicii de intretinere si reparare
Locul principal de prestare: incinta SC ELECTROCENTRALE GALATI SA
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de prevenire si eliminare avarii (LN2), reparatii (LN3) instalatii aferente sectiei turbine, gospodaria de ulei, instalatii termoficare incinta, cuva si intre F4-PS inclusiv
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
50531000-6 - Servicii de reparare si de intretinere a masinilor neelectrice (Rev.1)
50510000-3-Servicii de reparare si de intretinere a pompelor, a vanelor, a robinetelor si a containerelor de metal (Rev.1)
50511000-0-Servicii de reparare si de intretinere a pompelor (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
110, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6760 Denumirea: Servicii de prevenire si eliminare avarii (LN2), reparatii (LN3) - sectia turbine
V.1) Data atribuirii contractului 4/27/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC NUCLEARMONTAJ SA
Adresa postala: str. Fagului nr. 9, bl. 9B, ap. 20, Localitatea: Galati, Cod postal: 800501, Romania, Tel.0236/410923, Fax: 0236/477940
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 110000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 110000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Galati - Sectia contencios-administrativ si fiscal
Adresa postala: Str. Brailei nr. 153, Localitatea: Galati, Cod postal: 800367, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC ELECTROCENTRALE GALATI SA - Oficiul Juridic
Adresa postala: Soseaua Smardan nr. 3, Localitatea: Galati, Cod postal: 800700, Romania, Tel.0336/501011, Email: [email protected], Fax: 0236/448275
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.05.2007 07:29
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer