Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare - elaborare standard de firma si elaborare a documentatiei tehnico-economice (fazele PT+CS+cantitati de lucrari+DDE+DE-deviz estimativ) pentru executia lucrarilor de modernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica la


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
755.200 RON

Castigatorul Licitatiei: CORROCONT Kft. Budapesta, Ungaria
Anunt de atribuire numarul 145869/30.10.2013
Informatii anunt de participare asociat 141329
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONPET SA PLOIESTI
Adresa postala: Str. Anul 1848, nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Punct(e) de contact: Sinziana Motoc, Tel. +40 0244401360, Email: [email protected], Fax: +40 0244402304, Adresa internet (URL): www.conpet.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare - elaborare standard de firma si elaborare a documentatiei tehnico-economice (fazele PT+CS+cantitati de lucrari+DDE+DE-deviz estimativ) pentru executia lucrarilor demodernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica la nivel central si de sector, aferent conductelor de transport titei Ticleni-Ploiesti F1 si F2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Puncte de lucru ale beneficiarului
Codul NUTS: RO316 - Prahova
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare - elaborare standard de firma si elaborare a documentatiei tehnico-economice (fazele PT+CS+cantitati de lucrari+DDE+DE-deviz estimativ) pentru executia lucrarilor demodernizare si monitorizare a sistemului de protectie catodica la nivel central si de sector, aferent conductelor de transport titei Ticleni-Ploiesti F1 si F2In valoarea estimata a contractului sunt cuprinse si cheltuielile cu diverse si neprevazute, in valoare de 37810 lei, valoare aferenta procentului de 4, 95%.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
64210000-1-Servicii de telefonie si de transmisie de date (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
755, 200RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: S-CA 374 Denumirea: Elaborare standard de firma si documentatie tehn.-ec.pt.moderniz.si monitoriz.sistem PC Ticleni-Pl.
V.1) Data atribuirii contractului 30.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CORROCONT Kft. Budapesta, Ungaria
Adresa postala: Szendi ut.1, Localitatea: Budapesta, Cod postal: H-1124, Hungary, Tel. +361 214-2980, Email: [email protected], Fax: +361 214-2982
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 763840.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 755200.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Prahova - Sectia Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Piata Victoriei nr.10, la parter, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100030, Romania, Tel. +40 244511110, Email: [email protected], Fax: +40 244529107, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al S.C. CONPET S.A. Ploiesti
Adresa postala: Str. Anul 1848 nr. 1-3, Localitatea: Ploiesti, Cod postal: 100559, Romania, Tel. +40 244401360, Fax: +40 244401360
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
30.10.2013 15:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer