Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare ( Elaborare PT+DE+CS+Planse + Liste cantitati pentru lucrari si Liste de utilaje/echipamente cu montaj +PAC, Fise tehnice dotari, documentatii ptr obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
9.090.710 RON

Castigatorul Licitatiei: SC T-BUSINESS GROUP SRL
Anunt de atribuire numarul 112043/08.07.2011
Informatii anunt de participare asociat 111050
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA VOINESTI (PRIMARIA VOINESTI IASI)
Adresa postala:  com Voinesti Iasi, Localitatea:  Voinesti, Cod postal:  707600, Romania, Punct(e) de contact:  Ioja Steeliana, Tel. 0232294755, Email:  [email protected], Fax:  0232294755, Adresa internet (URL):  http: \\voinesti.primarii-iasi.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare ( Elaborare PT+DE+CS+Planse + Liste cantitati pentru lucrari si Liste de utilaje/echipamente cu montaj +PAC, Fise tehnice dotari, documentatii ptr obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei), executie lucrari si consultanta management implementare pentru proiectul integrat: Modernizare prin asfaltare drumuri comunale in sat Voinesti; Infiintare retele de distributie gaze naturale in sat Voinesti;Infiintare centru de ing
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: COMUNA VOINESTI
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare ( Elaborare PT+DE+CS+Planse + Liste cantitati pentru lucrari si Liste de utilaje/echipamente cu montaj +PAC, Fise tehnice dotari, documentatii ptr obtinere avize si asistenta tehnica din partea proiectantului pe parcursul derularii investitiei), executie lucrari si consultanta management implementare pentru proiectul integrat: Modernizare prin asfaltare drumuri comunale in sat Voinesti; Infiintare retele de distributie gaze naturale in sat Voinesti;Infiintare centru de ingrijire a copiilor tip after-school in sat Voinesti, comuna Voinesti, jud. Iasi; Achizitie echipamente de sonorizare pentru festivalul de traditii populare?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233140-2 - Lucrari de drumuri (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45231221-0-Lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
71322500-6-Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
9, 090, 709.51RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pret total
52%
Descriere:
2.
perioada maxma de gratie la obligatiile de plata ale autoritatii contractante
18%
Descriere:
3.
durata de executie a lucrarilor de constructii
15%
Descriere:
4.
durata de elaborare a proiectului tehnic (PT+CS+DDE+DTAC) de la data semnarii contractului
15%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 175 Denumirea: Contract servicii consultanta
V.1) Data atribuirii contractului 3/7/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC T-BUSINESS GROUP SRL
Adresa postala:  Lunca Cetatuii, com.Ciurea, jud. Iasi, Localitatea:  Ciurea, Cod postal:  707080, Romania, Tel. 0760652810, Fax:  0332814743
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 102040.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 83299.51 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 194 Denumirea: Contract proiectare si executie
V.1) Data atribuirii contractului 4/27/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC CONI SRL
Adresa postala:  sat Manesti, com. Manesti, str.Principala, nr.238, jud. Prahova, Localitatea:  Manesti, Cod postal:  107375, Romania, Tel. 0244/531283, Fax:  0244/598189
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 10008281.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 9007410.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul National de Dezvoltare Rurala Romania = Masura 3.2.2. Tip de finantare: Fonduri europene
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Municipiului Iasi, Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala:  str. Anastasie Panu nr. 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232260600, Fax:  0232219660
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala:  str. Stavropoleus nr. 6 Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Tel. 0213104641, Email:  [email protected], Fax:  0213104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Comuna Voinesti
Adresa postala:  sat. Voinesti, Localitatea:  Voinesti, Cod postal:  707600, Romania, Tel. 0232294755, Fax:  0232294755
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.07.2011 14:38
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer