Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - SERVICII DE PROIECTARE ? Redare in circuituitul economic halada exterioara Valea Rosioara, in suprafata de S= 8,2 ha ? etapa I ? a, lucrari de modelare nivelare, Cariera Ruget


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
19.978 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TATAION S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 140487/20.12.2012
Informatii anunt de participare asociat 132030
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: strada UZINEI nr. 1, Localitatea: Turceni, Cod postal: 217520, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253335045, Email: [email protected], Fax: +40 253335068, Adresa internet (URL): www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
SERVICII DE PROIECTARE ? Redare in circuituitul economic halada exterioara Valea Rosioara, in suprafata de S= 8, 2 ha ? etapa I ? a, lucrari de modelare nivelare, Cariera Ruget
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
11 - Servicii de consultanta in management si servicii conexe
Locul principal de prestare: Cariera Ruget ? Valea Rosioara -Jud.Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Proiect pentru redare in circuituitul economic halada exterioara Valea Rosioara, in suprafata de S= 8, 2 ha ? etapa I ? a, lucrari de modelare nivelare, Cariera Ruget, care va cuprinde minim urmatorul continut : proiectul tehnic va contine parte scrisa si grafica (inclusiv descrierea lucrarilor, liste de cantitati de lucrari, detalii de executie, devize antecalcul, deviz pe obiect) inclusiv vericarile cerute de legislatia in vigoare;caietele de sarcini pe specialitati pentru executia lucrarilor respectiv receptii, teste, probe si verificari, urmarirea in timp a lucrarii;Program de control cu faze determinante si categoria verificatorului de proiecte conform legislatiei in vigoare;caiet de sarcini pentru licitatie (CSL) si executie (CSE) cat si instructiuni tehnice; Documentatie pentru evaluarea investitiei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79421200-3 - Servicii de elaborare de proiecte, altele decat pentru lucrarile de constructie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
19, 978RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 133/DMBE Denumirea: SERVICII DE PROIECTARE - Redare in circuitul economic halda exterioara Valea Rosiora, suprafata de S
V.1) Data atribuirii contractului 17.12.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TATAION S.R.L.
Adresa postala: SAT IZVOARELE, Localitatea: Plopsoru, Cod postal: 217345, Romania, Tel. 0353416484, Email: [email protected], Fax: 0353416484
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 20017.80 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19978.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Daca criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica este , , pretul cel mai scazut? si doua sau mai multe oferte de pe primul loc contin, in cadrul propunerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta poate solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.2. Eventualele obiectiuni la Proiectul de Contract se vor depune odata cu oferta , respectiv la data desfasurarii sedintei de deschidere , ulterior acestei date obiectiunile formulate nu vor fi luate in considerare.3. Fiecare ofertant are obligatia de a preciza in cadrul ofertei financiare modul de constituire a garantiei de buna executie .3. Ofertantii cu statut de IMM ? uri vor prezenta documente legale care certifica acest lucru, acestia beneficiind de legea nr. 346/14.07.2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta( OUG34/2006 ), despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartimentul Legislatie din cadrul E.M.C. Berbesti
Adresa postala: Str.Principala, nr. 1, Localitatea: Berbesti, Cod postal: 247030, Romania, Tel. +40 250869340/+40 374173006, Fax: +40 250869323
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.12.2012 09:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer