Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare si verificare pentru restul de executat a documentatiei tehnico-economice (fazele P.T.+C.S., D.E. si P.A.C.) si servicii de achizitionare terenuri necesare pentru executia lucrarilor de constructii pentru obiectivul de invest


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.741.899 RON

Castigatorul Licitatiei: TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
Anunt de atribuire numarul 123396/15.10.2011
Informatii anunt de participare asociat 116415
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Administratia Nationala "Apele Romane" - Administratia Bazinala de Apa Siret
Adresa postala:  Str. Cuza Voda, nr. 1, Bacau, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Punct(e) de contact:  Emil Vamanu, Tel. 0234 / 541.646, In atentia:  ing.Alis Bungeanu, Email:  [email protected], Fax:  0234 / 510.050, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Mediu
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectaresiverificarepentru restul de executat a documentatieitehnico-economice(fazeleP.T.+C.S., D.E. siP.A.C.) si servicii de achizitionare terenuri necesare pentru executia lucrarilor de constructii pentru obiectivul de investitii : ?LUCRARI DE REGULARIZARE A PARAULUI SOLCA SI A AFLUENTILOR, PE TRONSONUL SOLCA ARBORE SI DECOLMATARE LA ACUMULAREA SOLCA, JUDETUL SUCEAVA?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: Lucrarile propuse sunt amplasate pe paraul Solca si afluenti, precum si lucrari de decolmatare la acumularea Solca situata amonte de localitatea Solca la cca.1 Km.
Din punct de vedere administrativ lucrarile sunt amplasate in judetul Suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii deproiectaresiverificarepentru restul de executat a documentatieitehnico-economice(fazeleP.T.+C.S., D.E. siP.A.C.) si servicii de achizitionare terenuri necesare pentru executia lucrarilor de constructii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322000-1 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 741, 898.9RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
12739/06.06.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S113-187306din15.06.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 346 Denumirea: Contract proiectare faza P.T. ob. inv. Solca-Arbore
V.1) Data atribuirii contractului 9/19/2011
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TRACTEBEL ENGINEERING S.A.
Adresa postala:  str. Alexandru Constantinescu, nr. 6, sect. 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011473, Romania, Tel. 0312249106, Email:  [email protected];[email protected], Fax:  0312248206, Adresa internet (URL):  www.trapec.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 3400000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1741898.90 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bacau
Adresa postala:  str. Stefan cel Mare, nr. 4, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600266, Romania, Tel. 0234/514419, Fax:  0234/525211
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Administratia Bazinala de Apa ?SIRET?? Comp. Juridic si Contencios
Adresa postala:  str. Cuza Voda, nr.1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234.541646, Fax:  0234.510050
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.10.2011 15:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer