Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare faza PT, DE si lucrari executie ?Reabilitare si extindere retea de distributie apa in comuna Rucar judetul Arges?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.532.740 RON

Castigatorul Licitatiei: ZEUS S.A.
Anunt de atribuire numarul 147754/27.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143873
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Rucar
Adresa postala: str. Brasovului , nr.58, Localitatea: Rucar, Cod postal: 117630, Romania, Punct(e) de contact: IONEL DULAMA, Tel. +40 0248542830, Email: [email protected], Fax: +40 0248542522, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare faza PT, DE si lucrari executie ?Reabilitare si extindere retea de distributie apa in comuna Rucar judetul Arges?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: comuna Rucar, judetul Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Alimentare cu apa: Reabilitare si extinderea conductelor de alimentare cu apa;Statie de tratarea apei;captarea apei cu dren;servicii de proiectare faza PT, DEPonderea cheltuielilor diverse si neprevazute reprezinta 7, 762% din valoarea estimata a contractului fara diverse si neprevazute (10914670 lei fara TVA).Suma aferenta cheltuielilor diverse si neprevazute este de847199 lei fara TVA (7, 762% din10914670).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232150-8 - Lucrari pentru conducte de alimentare cu apa (Rev.2)
45252126-7-Lucrari de constructii de statii de tratare a apei potabile (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 532, 740RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 11836 Denumirea: lucrari pentru investitia servicii de proiectare faza PT, DE si lucrari executie ?Reabilitare si ext
V.1) Data atribuirii contractului 10.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ZEUS S.A.
Adresa postala: Str. Exercitiu, Bl. D16, Parter, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110439, Romania, Tel. 0248/251450, Email: [email protected], Fax: 0248/251910, Adresa internet (URL): www.zeussa.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 11761869.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6532740.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Daca doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc con?in acela?i pret, punctaj, modalitatea de departajare va fi pretul. Autoritatea contractanta va solicita ofertan?ilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carei noua propunere financiara are pre?ul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
primaria comunei Rucar
Adresa postala: Str. Brasovului, nr.58, comuna Rucar, judetul Arges, Localitatea: Rucar, Cod postal: 117630, Romania, Tel. +40 248542830, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 248542522
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 14:17
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer