Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare (faza SPF) - "Baza de intretinere si deszapezire Teis - jud. Dambovita"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
22.421 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C.HIDROPROIECT S.A
Anunt de atribuire numarul 26417/15.10.2007
Informatii anunt de participare asociat 13476
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti, B-dul Iuliu Maniu nr 401A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Punct(e) de contact: ing. Monica Conciu Tuser, Tel.3186684, In atentia: Serviciul Licitatii, camera 19, Email: [email protected], Fax: 3186704, Adresa internet (URL): www.drdpb.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare (faza SPF) -"Baza de intretinere si deszapezire Teis - jud. Dambovita"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: Baza de intretinere si deszapezire Teis - jud. Dambovita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Servicii de proiectare (faza SPF) -"Baza de intretinere si deszapezire Teis - jud. Dambovita"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
74232200-6 - Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 22, 420.86 RON si 22, 420.86RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 133 Denumirea: Servicii de proiectare (faza SPF) -"Baza de intretinere si deszapezire Teis
V.1) Data atribuirii contractului 10/10/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C.HIDROPROIECT S.A
Adresa postala: Str.Petricani nr.34, etaj 2, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 023842, Romania, Tel.2006900, Fax: 2006929
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata
Valoarea: 22420.86/22420.86 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stavropoleos, nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti
Adresa postala: Sos.Oltenitei nr.107-111, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 04134, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Bucuresti - Serviciul Juridic
Adresa postala: B-dul Iuliu Maniu nr 401A, sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Tel.3186684, Email: [email protected], Fax: 3186704, Adresa internet (URL): www.drdpb.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.10.2007 13:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer