Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, elaborare documentatie pentru avize, elaborare documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, asistenta tehnica din partea proiecta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.926.842 RON

Castigatorul Licitatiei: ASOCIEREA S.C. ASIRI INTERNATIONAL S.A.- S.C. IZOPOINT S.R.L.- S.C. TLSIT S.A. ? S.C. PRO TOBY S.R.L.- S.C. RUTIER CONSULT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 107787/24.01.2011
Informatii anunt de participare asociat 100510
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Comuna Cracaoani
Adresa postala:  sat Cracaoani, comuna Cracaoani, Localitatea:  Cracaoani, Cod postal:  617145, Romania, Punct(e) de contact:  Zamfir Petre, Tel. 0233246009, Email:  [email protected], Fax:  0233246009, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie, caiete de sarcini, elaborare documentatie pentru avize, elaborare documentatie tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire, asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul: ?Infiintare retele alimentare cu apa, sat Magazia, Comuna Cracaoani?, ?Infiintare retele canalizare apa menajera si statie de epurare, Sat Magazia, Comuna Cracaoani?, "Modernizare drum comunal: DC 16
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comuna Cracaoani, judetul Neamt
Codul NUTS: RO214 - Neamt
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul de servicii si lucrari va cuprinde: Actiunea I ? ?Infiintare retele alimentare cu apa, sat Magazia, Comuna Cracaoani?Actiunea II - ?Infiintare retele canalizare apa menajera si statie de epurare, Sat Magazia, Comuna Cracaoani, judetul Neamt?Actiunea III ? ?Modernizare drum comunal DC 164, Cracaoani ? Magazia km 0+000-5+000 comuna Cracaoani, judetul Neamt?Actiunea IV ? ?Reabilitare camin cultural si amenajare atelier sculptura traditionala, in comuna Cracaoani, jud. Neamt"Actiunea V - "Infiintare centru de asistenta dupa programul Scolar ? School after School ? Sat Cracaoani, Comuna Cracaoani, judetul Neamt?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71322200-3 - Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
45212320-5-Lucrari de constructii de cladiri destinate activitatilor artistice (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232420-2-Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 926, 842.39RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
51%
Descriere:
2.
Durata de executie a lucrarilor
15%
Descriere:
3.
Durata de executie a proiectarii
15%
Descriere:
4.
Procedee tehnice de executie pentru realizarea lucrarilor
19%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 76/3617 Denumirea: Contract de lucrari
V.1) Data atribuirii contractului 11/18/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIEREA S.C. ASIRI INTERNATIONALS.A.- S.C. IZOPOINT S.R.L.- S.C.TLSIT S.A. ? S.C. PRO TOBY S.R.L.- S.C. RUTIER CONSULT S.R.L.
Adresa postala:  Str. Constantin Matase, bloc 14, Ap. 138, municipiul Piatra Neamt, judetul Neamt, Localitatea:  Piatra Neamt, Cod postal:  610270, Romania, Tel. 0233/223272, Fax:  0233/213001
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 9398792.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 8926842.39 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL FEADRMasura 322 "Renovarea, dezvoltarea satelor, imbunatatirea serviciilor de baza pentru economia si populatia rurala si punerea in valoare a mostenirii rurale".
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Bacau
Adresa postala:  Str. Cuza Voda, Nr. 1, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  600274, Romania, Tel. 0234/513296, Email:  [email protected], Fax:  0234/514275
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul de achizitii publice din cadrul primariei comunei Cracaoani, judetul Neamt
Adresa postala:  comuna Cracaoani, judetul Neamt, Localitatea:  Cracaoani, Cod postal:  617145, Romania, Tel. 0233/246001, Email:  [email protected], Fax:  0233/246009
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
21.01.2011 14:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer