Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie , elaborare documentatie pentru avize, acorduri, autorizatii , asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii ?Proiect i


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
19.517.216 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC GEPROCON SA, SC GENERAL TEHNIC SRL, SC BODO INVEST SRL, SC CONALID SRL
Anunt de atribuire numarul 111688/24.03.2011
Informatii anunt de participare asociat 104349
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMUNA GOLAIESTI (CONSILIUL LOCAL GOLAIESTI)
Adresa postala:  sat Golaiesti, comuna Golaiesti, judetul Iasi, Localitatea:  Golaiesti, Cod postal:  707200, Romania, Punct(e) de contact:  MIHAI BIZDIGA, Tel. 0232/236614, Email:  [email protected], Fax:  0232/236614, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
Altele: servicii publice locale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie , elaborare documentatie pentru avize, acorduri, autorizatii , asistenta tehnica din partea proiectantului si executie lucrari pentru obiectivul de investitii ?Proiect integrat: Asfaltare drum comunal DC 16 in comunele Golaiesti si Ungheni, judetul Iasi, L=8, 2km;Infiintare sistem decanalizare si statie de epurareape uzate in satele Golaiesti si Ungheni ; Infiintare sistem dealimentare cu apa in satele Coa
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Comunele Golaiesti si Ungheni (ADI GOLAIESTI-UNGHENI) , Judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Se vor presta servicii de proiectare in vederea realizarii proiectului tehnic, detalii de executie , elaborare documentatie pentru avize, acorduri, autorizatii , asistenta tehnica din partea proiectantului si se vor executa lucrari pentru obiectivul de investitii ?Proiect integrat: Asfaltare drum comunal DC 16 in comunele Golaiesti si Ungheni, judetul Iasi, L=8, 2km;Infiintare sistem decanalizare si statie de epurareape uzate in satele Golaiesti si Ungheni ; Infiintare sistem dealimentare cu apa in satele Coada Stincii , Golaiesti, Podu Jijiei, Gradinari; Infiintare centru de ingrijire copii in comuna Golaiesti judetul Iasi ;Dotare camin cultural in comuna Golaiesti, judetul Iasi?
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232411-6-Lucrari de constructii de canalizari de ape reziduale (Rev.2)
45252100-9-Lucrari de constructii de statii de epurare (Rev.2)
45332000-3-Lucrari de instalatii de apa si canalizare si de conducte de evacuare (Rev.2)
71248000-8-Supraveghere a proiectului si documentare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
19, 517, 215.21RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S230-351417din26.11.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 436 Denumirea: Proiectare si executie aferente proiectului integrat
V.1) Data atribuirii contractului 3/1/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC GEPROCON SA, SC GENERAL TEHNIC SRL, SC BODO INVEST SRL, SC CONALID SRL
Adresa postala:  STR. Aeroportului nr.1, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700384, Romania, Tel. 0232277526, Email:  [email protected], Fax:  0232279447, Adresa internet (URL):  www.geprocon.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 21679638.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19517215.21 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): FEADR - Masura 322
VI.2) Alte informatii
Fisa de date , memoriile tehnice si formularele se regasesc gratuit pe www.e-licitatie.ro, plansele se ridica gratuit de la sediul autoritatii contractante.Personal executie: RTEin domeniul constructii civile, industriale (I);RTE in domeniul constructii rutiere, drumuri si poduri(II);RTE in domeniul constructii edilitare si de gospodarire comunala (IX);RTEin domeniul pentru lucrari de montaj utilaje, echipamente si utilaje tehnologice in domeniul EA40-401, 403 si EA41, responsabilul tehnic cu sudurasi personalul autorizat cu supravegherea lucrarilor;CQ in constructii in domeniul lucrari de drumuri;CQin constructii in domeniul constructii civile, industriale, CQin constructii in domeniul lucrari retele de alimentari cu apa si canalizare;CQ in constructii in domeniul produse pentru constructii;responsabilul cu protectia muncii, sanatatea muncii si PSI; responsabilul cu implementarea si mentinerea Sistemului de Management Integrat (SMI); Responsabil de mediu pentru lucrariedilitare apa ? canal, absolvent al unei facultati cu specializarea ingineria mediului sau echivalent; Coordonator in materie de SSM pentru santiere temporare si mobile;minim 2 sudori autorizati PEHD; minim 2 sudori autorizati OL ; minim 2 electricieni autorizati ANRE grad IIB ;minim un electrician autorizat ANRE grad IIIB. ISO 9001 sau echivalent, ISO 14001 sau echivalent (RTE- responsabil tehnic cu executia, CQ - responsabil cu controlul tehnic de calitate )
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi
Adresa postala:  Str. A.Panu, Nr. 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. 0232/260600, Email:  [email protected], Fax:  0232-255907, Adresa internet (URL):  www.noulportal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi - Sectia contenciosadministrativ
Adresa postala:  Str. A.Panu, Nr. 25, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700024, Romania, Tel. : 0232/2606000232/26060, Email:  [email protected], Fax:  0232-255907, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al Comunei Golaiesti
Adresa postala:  comuna GOLAIESTI, judetul Iasi, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  707200, Romania, Tel. 0232-23.66.14, Email:  [email protected], Fax:  0232-23.66.14
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.03.2011 15:56
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer